Skalní kaplička v Boudecké rokliVečerní kašnaOlešnoMasarykova škola ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 15 ze dne 10.06.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 15 konané dne 10.06.2015 

Usnesení č. 1/15/2015
RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu v domě č. p. 14 na nám. Míru ve Mšeně mezi městem Mšenem a paní Ivanou Dubskou na dobu určitou od 01.07.2015 do 30.06.2016 za podmínek předchozí nájemní smlouvy včetně inflační doložky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2/15/2015
RM souhlasí s průjezdem a zastávkou skupiny cca 20 historických vozidel BMW na nám. Míru ve Mšeně dne 27. června 2015 v době od 8:40 hod. do 9:30 hod. V této době by neměl přes náměstí projíždět žádný autobusový spoj.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3/15/2015
RM povoluje na základě žádosti Enduro klubu Mšeno průjezd Mezinárodního mistrovství ČR motocyklových závodů Enduro ve dnech 22. a 23. 8. 2015 po pozemcích města dle přiložené mapky.
Pozemky budou uvedeny po závodě do původního stavu a předány do jednoho měsíce po závodě určeným zaměstnancům města.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 415/2015
RM projednala žádost manželů Říhových o poskytnutí dotace z Fondu regenerace města Mšena a na základě doporučení Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Mšeno, doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace na opravu fasády domu č. p. 143 v Masarykově ul. ve Mšeně, který je ve vlastnictví manželů Říhových, ve výši 100 tis. Kč v souladu se „Zásadami pro poskytování dotací ze zdrojů města Mšena na obnovu nemovitostí v chráněných zónách“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5/15/2015
RM doporučuje zastupitelstvu města revokovat část usnesení č. 15/3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva města, a to v části schválené dotace p. Mackovi na výkladce a vrata. V „Zásadách pro poskytování dotací ze zdrojů města Mšena na obnovu nemovitostí v chráněných zónách“, Čl. II. Obecně závazná pravidla, odst. 1., odsek první – na obnovu výplní otvorů se výše dotace stanovuje ve výši 1.000 Kč/m2 nových, nebo repasovaných výplní. Plocha vrat a výkladní skříně činí v součtu 36 m2, tedy může být přidělena dotace ve výši 36.000 Kč, chybně schváleno 43.000 Kč.
RM doporučuje zastupitelstvu nově schválit výši dotace na vrata a výkladce ve výši 36.000 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6/15/2015
RM vyhlašuje záměr pronajmout 2 garáže a 3 místnosti + WC v č. p. 400 v Boleslavské ul. ve Mšeně (bývalá provozovna VKM).
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 7/15/2015
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Ing. Jana Bloudka, MBA zástupcem města Mšena v dozorčí radě společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a. s.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 8/15/2015
RM stanovuje vstupné na akci pořádanou městem pod názvem „Plovárna“, která se bude konat dne 20.06.2015 na koupališti ve Mšeně na 60 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 9/15/2015
RM schvaluje pronájem části koupaliště paní Aleně Oupické na svatební obřad její dcery, který se bude konat dne 14.07.2015. Část koupaliště se pronajímá na dobu od 18:00 hod. do 22:00 hod. za cenu 1.000 Kč + DPH.
Nájemci budou dodržovat Provozní řád koupaliště a dohodnou se se správcem areálu a s nájemci restaurace.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.