Večer před kostelem sv. MartinaMěstský znak na radniciVýstava prací žáků ZUŠ na radniciInteriér kostela sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 11 ze dne 15.04.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 11 konané dne 15.04.2015

Usnesení č. 1/11/2015
RM schvaluje na základě návrhu komise pro rozdělování grantu města rozdělení částky určené v rozpočtu města na rok 2015 na podporu zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím zabývajícím se dobrovolnou činností občanů, zároveň schvaluje smlouvy o poskytnutí dotace takto:

Spolek

A

B I

B II

B III

C

Požadavek

Přiděleno

Okraš. spolek

 

4.500

     

5.000

4.500

SK Mšeno

   

10.000

   

30.000

10.000

SK Mšeno

     

30.000

 

40.000

30.000

SK Mšeno

 

10.000

     

30.000

10.000

SK Mšeno

       

30.300

30.300

30.300

TJ Sokol

   

23.000

   

55.000

23.000

TJ Sokol

500.000

       

500.000

500.000

TJ Sokol

       

36.900

36.900

36.900

PDK Mšeno

   

50.000

   

150.000

50.000

JAWA-MOTO

 

10.000

     

40.000

10.000

Rybář. spolek

 

4.000

     

13.750

4.000

Enduro klub

       

5.000

50.000

5.000

Enduro klub

 

15.600

   

600

30.600

16.200

Klub př.běhu

2.000

       

10.000

2.000

Baráčníci

     

2.100

 

2.142

2.100

ČS chovatelů

 

7.000

     

10.000

7.000

Stránecký běh

 

2.000

     

3.000

2.000

ČS včelařů

       

2.400

2.400

2.400

Far. sb. ČCE

   

4.000

   

6.250

4.000

C E L K E M

         

1.045.342

750.000

Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2/11/2015
RM schvaluje pronájem restaurace na koupališti Sportovnímu klubu Mšeno.
RM schvaluje nájemní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Mšenem a SK Mšeno na dobu určitou od 01.06.2015 do 31.12.2015 za cenu za toto období ve výši 30.600 Kč. V případě oboustranné spokojenosti může být uplatněna opce.
Podmínky jsou upřesněny v nájemní smlouvě.
Nabídka nejlépe vyhovovala záměru města a zároveň město upřednostnilo výše uvedeného zájemce mimo jiné i proto, že chce podpořit místní spolek.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3/11/2015
RM schvaluje smlouvu mezi městem Mšenem a Josefem a Denisou Grábnerovými na pronájem bytu č. 5 v domě č. p. 38 v Masarykově ul. ve Mšeně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.05.2015 do 30.04.2016 za podmínek předchozí nájemní smlouvy včetně inflační doložky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4/11/2015
RM projednala inventarizační zprávu za r. 2014 a předloženou inventarizaci majetku města Mšena za rok 2014 a doporučuje zastupitelstvu města inventarizaci včetně předložených dokladů schválit.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

V 16:25 hod. se dostavila na schůzi Mgr. Nečasová.

Usnesení č. 5/11/2015
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 17.09.2014 na realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti multifunkčního objektu Mšeno“ mezi městem Mšenem a firmou Stavební společnost Guttenberg s.r.o., spočívající v úpravě předmětu díla v souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi, které se vyskytly v průběhu realizace díla. Výsledná cena změny činí 1.181,54 Kč bez DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/11/2015
RM souhlasí s natáčením francouzské historické komedie „Návštěvníci 3“ v části Bludiště v lesním pozemku ve vlastnictví města Mšena v termínu od 20. do 24.04.2015. Prostory předá i převezme od firmy OKKO Production spol. s r.o. zaměstnanec města p. Vik. Nájemné bude činit 25.000 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.