Pamětní deska dr.J.Píče na radniciOltář v kostele sv. MartinaDrážní most v HlovciEvangelický kostel

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 10 ze dne 01.04.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 10 konané dne 01.04.2015

Usnesení č. 1/10/2015
RM schvaluje ukončení nájmu k bytu v domě č. p. 299 v Tyršově ul. ve Mšeně, 1. NP dohodou s termínem do 30.04.2015. Nájem se ukončuje dohodou na základě výpovědi, kterou podala p. Schönvická dne 05.03.2015. RM schvaluje proplacení částky ve výši 25.000 Kč za rekonstrukci bytu, která proběhla v letech 2000 – 2006 na základě souhlasu města, jako vlastníka nemovitosti. Zároveň se ukončuje nájem zahrádky na části pozemku st. č. 178 v k. ú. Mšeno o výměře 17 m2.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2/10/2015
RM pronajme byt č. 1 v 1. NP v domě č. p. 299 v Tyršově ul. ve Mšeně o výměře 57,02 m2 – 2 pokoje, kuchyň a příslušenství (včetně kolny – po přepočtení výměry). Nájemné v této lokalitě činí 50 Kč/m2, měsíční nájemné celkem 2851 Kč. Platby za služby budou dohodnuty s konkrétním nájemcem. Přihlášky je možné podávat do 29.04.2015 do 11:30 hod. do podatelny MěÚ Mšeno, případně poštou. Rozhoduje datum doručení poštou do určeného termínu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3/10/2015
RM schvaluje výpověď smlouvy ze dne 04.11.2013 o pronájmu pozemku (dvůr domu č. 299, ul. Tyršova) na části st. p. č. 176/1 k. ú. Mšeno o výměře 22 m2 – nájemci Pavel a Marie Miklušákovi. Důvodem je příprava stavby trafostanice na tomto pozemku, který je ve vlastnictví města Mšena.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4/10/2015
RM schvaluje záměr pronájmu zahrádky na části st. p. č. 178 v k. ú. Mšeno u domu čp. 299 v Tyršově ul. ve Mšeně o výměře 17 m2.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/10/2015
RM schvaluje přijetí věcného daru od firmy YVES Rocher spol. s r.o., se sídlem Václavské náměstí 47, Praha 1 a FONDATION YVES ROCHER Institut de France, 23 quai de Conti, Paris 6e, a to 26.300 kusů sazenic stromků, které budou zasázeny na pozemcích, nebo částech pozemků ve vlastnictví města Mšena podle zalesňovacího plánu městských lesů.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6/10/2015
RM schvaluje zvýšení denního pokladního limitu v pokladně pro hospodářskou činnost na 50.000 Kč a v pokladně pro hlavní činnost také na 50.000 Kč, u obou pokladen s platností od 02.04.2015.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

V 16:15 se vrátil na schůzi p. starosta.

Usnesení č. 7/10/2015
RM schvaluje bezplatné krátkodobé zapůjčení v současné době uvolněné ordinace pediatra ve zdravotním středisku, Zahradní ul., Mšeno, do září 2015 pro neformální pracovní skupinu dětí a rodičů, kteří se budou scházet jednou týdně na 2 – 3 hod. Zodpovídat za provoz skupiny bude paní Kratochvílová a paní Mazancová, které o zapůjčení žádají. Vybavení si zajistí.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 8/10/2015
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 35 000 Kč na dopravu Smíšenému pěveckému sboru INTERMEZZO Mšeno, součásti organizační složky města, na účast na XII. ročníku Horehronských slavností sborového zpěvu, které se uskuteční na Slovensku v městě Brezno ve dnech 01. – 04. 10. 2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 9/10/2015
RM dává souhlas příspěvkové organizaci Domov seniorů Mšeno, Boleslavská 451 s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Humanitárního fondu ve výši 600.000 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 10/10/2015
RM dává souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Mšeno, Boleslavská 360 s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského fondu sportu a prevence na opravu podlahy na sále a v tělocvičně základní školy.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 11/10/2015
RM schvaluje předloženou úpravu plánu nákladů a výnosů č.1 Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace, se sídlem Mšeno, Boleslavská 451, na r. 2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 12/10/2015
RM schvaluje zadání zakázky a nabídku vzešlou z jednacího řízení bez uveřejnění na výstavbu výtahové šachty v souvislosti s akcí „Snížení energetické náročnosti multifunkčního objektu Mšeno“ – dům čp. 31, od Stavební společnosti Guttenberg, s.r.o. ve výši 291 000 Kč bez DPH a uzavření SoD.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.