BrusnéČerník (foto: O.Vokál)Bezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)Poklička z úpatí

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 9 ze dne 18.03.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 9 konané dne 18.03.2015

Usnesení č. 1/9/2015
RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Mšenem a p. Veselým na pronájem bytu v domě č. p. 9 (hájovna) na dobu určitou od 01.04.2015 do 31.03.2016 za podmínek předchozí nájemní smlouvy včetně inflační doložky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2/9/2015
RM schvaluje přidělení finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč na akci „Swingová tančírna“ na koupališti ve Mšeně.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3/9/2015
RM schvaluje Vnitřní předpis č. 4/2015 Evidence, účtování a oceňování zásob a Vnitřní předpis č. 5/2015 Směrnice pro schvalování účetní závěrky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4/9/2015
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města Mšena na r. 2015.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5/9/2015
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Mšenem a RNDr. Zuzanou Matuškovou, na umístění, kontrolu, údržbu, provoz, opravy a rekonstrukce stavby elektrického vedení NN na pozemcích p. č. 1091/7, 1097/4, 1097/2 a 1097/3 všechny v k. ú. a obci Mšeno, zapsané na LV č. 10001, které jsou ve vlastnictví města Mšena.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene v rozsahu stanoveném v GP č. 824-225/2014 ze dne 05.08.2014, vyhotoveném firmou GRV Engineering s.r.o., Židovnice 128, Hrobce, se sjednává ve výši 10.000 Kč, k této částce bude připočítána DPH. Městu bude dodán GP v elektronické podobě včetně zaměření sítě, také v elektronické podobě.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6/9/2015
RM jmenuje paní Janu Švecovou, jako zástupkyni podnikatelského sektoru a paní Jitku Dlouhou, jako zástupkyni neziskového sektoru (o. s. Zahrada) členkami komise MA 21 a NSZM.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.