SedlecPohled na Mšeno od severuŠkolaBoleslavská ulice a škola

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 8 ze dne 04.03.2015


Usnesení
ze schůze RM č. 8 konané dne 04.03.2015

Usnesení č. 1/8/2015
RM schvaluje řádnou inventarizaci majetku Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace k 31.12.2014 a schvaluje předložený návrh na vyřazení majetku.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2/8/2015
RM bere na vědomí výroční zprávu Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, o informacích podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2014.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3/8/2015
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2. rozpočtu města Mšena na r. 2015.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4/8/2015
RM vyhlašuje výběrové řízení na dlouhodobý pronájem restaurace v areálu Městského koupaliště ve Mšeně. Přihlášky do veřejné soutěže možno podávat do 15.4.2015 do 13:00 na podatelnu MěÚ Mšeno v uzavřených obálkách označených „Pronájem restaurace na koupališti“, nebo poštou, rozhodující je datum doručení.
Předmět nájmu:
-           restaurační sál s vybavením o výměře 98,77 m2
-           gastronomické zázemí bez vybavení o výměře 21,05 m2
-           skladové prostory bez vybavení o výměře 29,97 m2
-           výčep bez vybavení o výměře 44,8 m2
-           krytá terasa s vybavením o výměře 70,65 m2.
Podmínky:
-           minimální doba provozu restaurace od června do srpna (možno celoročně)
-           otevírací doba min. po dobu provozu koupaliště
-           nájemce musí akceptovat případná omezení, která vyplývají z pořádání kulturních a sportovních akcí městem v areálu koupaliště
-           nájemce je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na škody způsobené třetím osobám (např. škody na budově, zařízení, vodě v bazénu apod.) a předložit smlouvu  pronajímateli
-           nájemce uzavře smlouvu o svozu a likvidaci TKO se svozovou firmou a smlouvu o přistoupení k systému sběru tříděného odpadu s městem.
Kritéria:
-           hodnocen bude rozsah nabízených služeb, délka otevírací doby a výše nabídnutého ročního nájmu.
Prohlídku objektu lze dohodnout na MěÚ na tel. čísle 315 693 121.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5/8/2015
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti multifunkčního objektu Mšeno“, mezi městem Mšenem a firmou Stavební společnost Guttenberg s.r.o., Mělník, kterým se prodlužuje dokončení díla do 30.04.2015 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti multifunkčního objektu Mšeno – výměna zdroje tepla“, mezi městem Mšenem a firmou MonTop, Jindřich Lachout, Tábor, kterým se prodlužuje dokončení díla do 30.04.2015.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 1zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/8/2015
RM schvaluje barevné řešení fasády čp. 31 ve variantě D.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se .
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 7/8/2015
RM schvaluje záměr Rybářského spolku Mšeno vybudovat na okraji rybníka Jezero betonovou odkalovací nádrž, která by částečně zamezila zanášení rybníka kaly.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 8/8/2015
RM schvaluje podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu a registraci akce v Programu 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb, podprogram 113 313 Podpora reprodukce majetku služeb sociální péče na akci "Výměna a zateplení střešního pláště ploché střechy na Domově seniorů Mšeno" na Ministerstvo práce a sociálních věcí v termínu do 15. března 2015 a zároveň potvrzuje, že jsou zajištěny potřebné finanční kapacity k zajištění realizace tohoto projektu z vlastních zdrojů.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 9/8/2015
RM schvaluje bezplatný pronájem zasedacího sálu na radnici pro TJ Sokol Mšeno dne 28.03.2015 na konání filmového festivalu Expediční kamera.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 1 zdržela se.
Schváleno.