SedlecVečer před kostelem sv. MartinaOlešnoVojtěchov

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 1 z 04.11.2014


Usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 1/2014
konaného dne 04.11.2014

Usnesení č. 1/1/2014
Program
          
1. Určení počtu členů rady města, určení počtu místostarostů, určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích), určení způsobu volby starosty, místostarosty a rady města.
2. Volba starosty.
3. Volba místostarosty.
4. Volba členů rady města.
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru,
- volba předsedy finančního výboru a členů finančního výboru,
- volba předsedy kontrolního výboru a členů kontrolního výboru.
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) a o odměnách za výkon funkcí členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města.
7. Diskuse.
Výsledek hlasování:
pro 15, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2/1/2014
ZM stanovuje počet členů rady města na pět.
Výsledek hlasování:
pro 15, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3/1/2014
ZM schvaluje volit jednoho místostarostu.
Výsledek hlasování:
pro 15, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4/1/2014
ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Ostatní funkce budou neuvolněné.
Výsledek hlasování:
pro 15, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5/1/2014
ZM schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty a radních postupem uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování:
pro 8, proti 7, zdržel se 0 .
Schváleno.

Usnesení č. 6/1/2014
ZM volí starostou města Mšena Ing. Martina Macha.
Výsledek tajného hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželi se 2.
Schváleno.

Usnesení č. 7/1/2014
ZM volí místostarostou města Mšena p. Karla Píče.
Výsledek tajného hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 1 .
Schváleno.

Usnesení č. 8/1/2014
ZM volí členy rady města Jiřího Guttenberga a Mgr. Hanu Nečasovou.
Výsledek tajného hlasování:
pro 8.
Schváleno.

Usnesení č. 9/1/2014
ZM volí členkou rady města A. Oupickou.
pro 8.
Schváleno.

Usnesení č. 10/1/2014
ZM zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou nejméně pětičlenné o lichém počtu členů.
Výsledek hlasování:
pro 15, proti 0, zdrželo se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 11/1/2014
ZM volí členem finančního výboru Jiřího Guttenberga.
Výsledek hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 1.
Schváleno.

Usnesení č. 12/1/2014
ZM volí členem finančního výboru Martina Kaulera.
Výsledek hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželi se 2.
Schváleno.

Usnesení č. 13/1/2014
ZM volí členkou finančního výboru Bc. Danu Svobodovou.
Výsledek hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 1.
Schváleno.

Usnesení č. 14/1/2014
ZM volí členem finančního výboru Ing. Michala Kazdu.
Výsledek hlasování:
Pro 15, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 15/1/2014
ZM volí členkou kontrolního výboru Ing. Z. Říhovou.
Výsledek hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželi se 2.
Schváleno.

Usnesení č. 16/1/2014
ZM volí členkou kontrolního výboru D. Dlouhou.
Výsledek hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 17/1/2014
ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 5.000,-- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
9 pro, proti 1, zdrželo se 5.
Schváleno.

Usnesení č. 18/1/2014
ZM stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a NV 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, odměnu za výkon funkce předsedy výboru a komise a člena výboru a komise ve výši 0 Kč měsíčně a člena výboru a komise ve stejné výši. 
Výsledek hlasování:
pro 10, proti 0, zdrželo se 5.
Schváleno.

Usnesení č. 19/1/2014
ZM stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a NV 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, odměnu za výkon funkce člena rady ve výši 1.480,-- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Výsledek hlasování:
pro 11, proti 0, zdrželo se 4.
Schváleno.

Usnesení č. 20/1/2014
ZM v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce.
Výsledek hlasování:
pro 8, proti 0, zdrželo se 7.
Schváleno.

Usnesení č. 21/1/2014
ZM stanoví měsíční odměny za výkon funkcí členů výborů zastupitelstva města a členů a předsedů komisí rady města osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce ve výši 0 Kč.
Výsledek hlasování:
pro 9, proti 3, zdrželi se 3.
Schváleno.