Skalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouPamětní deska dr.J.Píče na radniciObří hlava a žábaOltář v kostele sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 21 z 23.06.2014


Usnesení z veřejného zasedání č. 21
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 23.06.2014

Usnesení č. 1
ZM revokuje usnesení č. 1 z veřejného zasedání ZM ze dne 18.12.2013 a schvaluje směnnou smlouvu mezi městem Mšenem a paní Pavlou Boháčovou na směnu části p. p. č. 812/33 označené v geometrickém plánu č. 800-760a/2013 ze dne 29.10.2013 písmenem „e“ o výměře 721 m2 a části p. p. č. 1/1 označené ve stejném GP písm. „f“ o výměře 25 m2, obě v k. ú. Mšeno, které jsou ve vlastnictví paní Pavly Boháčové za část p. p. č. 3621/1 označené v GP č. 800-760a/2013 ze dne 29.10.2013 písm. „b“ o výměře 34 m2, písm. „c“ o výměře 13 m2 a písm. „d“ o výměře 307 m2 všechny v k. ú. Mšeno, které jsou ve vlastnictví města Mšena. ZM schvaluje výmaz vkladu předkupního práva k p. p. č. 812/33 v k. ú. Mšeno. Náklady spojené se směnou bude hradit město Mšeno.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jednohlasně schváleno.

Usnesení č. 2
ZM schvaluje Směnnou smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Mšenem a manžely Hogenauerovými na směnu části st. p. č. 315 označené v geometrickém plánu č. 807-125/2014 ze dne 25.3.2014 písmenem „b“ o výměře 1 m2 v k. ú. Mšeno, která je ve vlastnictví manželů Hogenauerových, za část p. p. č. 3341/12, nově označenou jako p. p. č. 3341/40 o výměře 10 m2 v k. ú. Mšeno ve stejném geometrickém plánu, která je ve vlastnictví města Mšena. ZM stanovuje cenu za 1 m2 na 100 Kč. Náklady spojené se směnou hradí oba účastníci smlouvy napolovic.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jednohlasně schváleno.

Usnesení č. 3:
ZM schvaluje záměr města prodat pozemky p. č. 440/1 o výměře 832 m2, p. č. 440/6 o výměře 102 m2 a p. č. 440/7 o výměře 750 m2 všechny v k. ú. Mšeno. ZM schvaluje prodej nejvyšší podané nabídce formou dvoukolové obálkové metody s postupem tří zájemců s nejvyšší nabídkou do druhého kola a pověřuje radu města přípravou výběrového řízení.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jednohlasně schváleno.

Usnesení č. 4:
ZM stanovuje minimální cenu pro podání nabídek na prodej pozemků uvedených v usnesení č. 3 u veřejného zasedání zastupitelstva města ze dne 23.06.2014 na 600 Kč/m2.
Hlasování:
8 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5
ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření rozpočtu města Mšena na r. 2014. ZM zároveň bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 schválené radou města usnesením č. 6 ze schůze RM č. 86 ze dne 18.06.2014 na základě pověření zastupitelstva města z veřejného zasedání ze dne 18.12.2013, usnesení č. 4.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jednohlasně schváleno.

Usnesení č. 6
ZM schvaluje přijetí dotací z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smluv o poskytnutí dotace na projekty "Cyklobusy Máchovým krajem" (dotace 100.000 Kč a vlastní podíl města 10%) a "Oprava T-815-CAS-32" (dotace ve výši 200.000 Kč a vlastní podíl města 48%).
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Jednohlasně schváleno.