Masarykova škola ve MšeněObřadní síň radniceNáměstí Míru ve MšeněOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Zpráva o činnosti 2003


   Naše tělocvičná jednota patří mezi nejaktivnější organizace, které působí v našem městě. Vedle hlavní činnosti, kterou je především cvičení dětí, mládeže a žen, sportovní aktivity oddílů volejbalu a nohejbalu, se naše jednota zabývá organizováním kulturně společenských a sportovních akcí. Řada akcí není určena pouze pro členy Sokola, ale také pro celou širokou veřejnost. Každý rok zahajujeme plesovou sezonu několika velkými úklidovými brigádami.
   V únoru jsme uspořádali 2. Valentýnský ples.
   V březnu proběhl již tradiční a velmi oblíbený dětský karneval a následoval stále více navštěvovaný maškarní ples pro dospělé.
   V dubnu jsme uskutečnili zájezd na plavání v mělnickém bazénu. Ke konci tohoto měsíce cvičitelky společně s dětmi uklidily lesopark Debř od papírků a odpadků a tuto hojně zastoupenou brigádu zakončily táborákem s opékáním buřtů.
   Na začátku května jsme zopakovali zájezd na plavání, tentokrát do plaveckého bazénu v Neratovicích. Sestra Dlouhá zorganizovala úspěšný poznávací výlet, kdy nejen mladší i starší členové jednoty navštívili „Polabský skanzen“ a „Cyklo- muzeum“ v Přerově nad Labem, „Středověkou vesnici řemesel“, firmu „Botanikus" a „Muzeum kamen“ v Ostré nad Labem. 31. 5. jsme ve spolupráci s paní Martinou Klementovou a divadelním souborem z Kulturního domu v Mělníce uspořádali ke Dni dětí „Pohádkový den v Debři“. Tato velmi vydařená akce se setkala s kladným hodnocením nejen mšenské veřejnosti. 
   Dne 7. 6. jsme se zhostili nelehkého úkolu a na návrh br. Macha se nám povedl uskutečnit velmi úspěšný 1. ročník Běhu Terryho Foxe. Tento běh byl zpestřen velmi zajímavým kulturním programem na mšenském koupališti. Před prázdninami se cvičitelky rozjely společně s dětmi na Laka, kde se povozily na koních. Další akcí, která je také hojně navštěvována, je ježdění na lodičkách na Jezeře.
   O prázdninách se ochotné cvičitelky vydaly s několika dětmi stanovat do Nedamova u Dubé. V srpnu se někteří členové zúčastnili - ať už jako organizátoři či jako účastníci -  dálkového pochodu “Mšenská padesítka“. V první polovině července se několik členů naší jednoty poprvé zúčastnilo „Kokořínského triatlonu", který již podeváté zorganizoval br. Mach.
   V říjnu proběhla v tomto roce již podruhé brigáda na úklid Debře, opět zakončená již tradičním opékáním buřtů. V tomto měsíci se naše mladé členky Radka Nečasová, Jitka Dlouhá a Petra Hřebíčková vydaly do kokořínských lesů, ve kterých probíhal orientační závod „Hon na lišku“. Děvčata obsadila v dětské kategorii krásné 4. místo.
   V listopadu jsme se rozjeli již potřetí plavat do mělnického bazénu.
   Rok 2003 jsme zakončili tradičně „Mikulášskou nadílkou“ a „Vánoční besídkou“. V průběhu loňského roku jsme vystupovali i na dvou župních akademiích, a to v Českém Brodě a v Kostelci nad Labem. Jako diváci jsme byli na akademii v TJ Sokol v Mělníku. Na této akademii byla vyhodnocena výtvarná soutěž „Malujeme sokola“, kde naše členka Jitka Dlouhá obsadila ve své kategorii 1. místo.

Zpráva volejbalového a nohejbalového oddílu

   Členové obou oddílů patří k aktivním členům, kteří se kromě pravidelných tréninků a turnajů zúčastňují brigád, především na údržbě a rekonstrukci obou hřišť. Od loňského roku máme k dispozici 2 hřiště - 1 staré antukové a nové víceúčelové. V loňském roce jsme se přihlásili do okresní zimní volejbalové ligy, která se skládá ze 4 samostatných turnajů, poslední proběhl v dubnu. V této lize jsme obsadili pěkné 2. místo. Na začátku května jsme přijali pozvání a zúčastnili jsme se turnaje v Desné v Jizerských horách. Zde jsme překvapili sami sebe a obsadili nečekané 3. místo. Byli jsme jako jediní amatéři mezi osmi družstvy. V květnu jsme se zúčastnili již tradičního turnaje na Řepíně, zde jsme obsadili také 3. místo. V červnu jsme uspořádali již VI. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev za účasti 12 týmů. V srpnu jsme bojovali pod vysokou sítí v Mělníku, na turnaji zvaném „Štít města Mělníka“. I zde jsme obsadili pěkné, i když neoblíbené 4. místo. Na konci srpna jsme uskutečnili tzv. „Poprázdninový volejbalový turnaj“, kterého se zúčastnilo 11 družstev. Nohejbalový oddíl uspořádal po roční přestávce svůj turnaj v září. I tento turnaj byl velmi úspěšný.

Hanka Nečasová


Zpráva o činnosti Divadelního sdružení

   Rok 2003 byl pro naše Divadelní sdružení velmi úspěšný, ale také velmi náročný. Po velkém úsilí se nám podařilo uvést do života naši druhou hru „Ze života hmyzu“ od bratří Čapků, kterou upravil a režíroval pan Jaroslav Vízner. Premiéru tohoto představení jsme s velkým úspěchem uvedli ve Mšeně v polovině května a v průběhu roku jsme ji zde ještě třikrát reprízovali. Dále jsme se představili také v Praze, Mělníku, na zámku Stránov a dvakrát na hradě Houska. Naši jednotu jsme také reprezentovali na Přehlídce sokolských divadelních souborů v Lázních Toušeň, ukázku ze hry jsme předvedli i na Sokolské akademii v Brandýse nad Labem. Veškeré náklady na provoz souboru byly hrazeny z příjmů za představení, podařilo se nám také získat dotaci z ČOS. Podle konečného vyúčtování jsme tento rok uzavřeli s mírným ziskem. Po celou sezonu působilo aktivně v našem souboru 19 členů včetně dětí, v závěru roku však došlo k několika odchodům, což si vyžádalo změny v obsazení hry. V současné době jsme však již získali tři zkušené herečky z Nového divadla v Mělníku, proto předpokládáme, že hru již brzy uvedeme v novém obsazení. V roce 2004 bychom také rádi připravili malou divadelní akci k 200. výročí založení prvního divadelního souboru ve Mšeně.

Václav Novák

Fotky z roku 2003