HradskoŠkolaMariánské sousoší na náměstí MíruOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 18 z 28.8.2013


Usnesení z veřejného zasedání č. 18
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 28.08.2013

Usnesení č. 1
ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej části p. p. č. 416/1 v k. ú. Sedlec u Mšena pod stavbou trafostanice mezi městem Mšenem a firmou ČEZ, a.s. Distribuce za cenu 10.000 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2
ZM schvaluje rozpočtové úpravy č. 4, 5, 6 a 7 rozpočtu města na r. 2013.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3
ZM jmenuje nové dva členy Správní rady společnosti Cestovní ruch Kokořínska o.p.s., a to pány Ing. Martina Macha a Svatopluka Houserka. Noví dva členové SR jsou jmenováni za účelem zrušení společnosti.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4
ZM schvaluje Dodatek č. 1 Dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ Mšeno mezi městem Mšenem a obcí Chorušice.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5
ZM schvaluje vypořádání členského podílu v DSO Sdružení obcí Kokořínska ve výši
122.744,68 Kč. Tato částka bude příjmem FRR města Mšena.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6
ZM schvaluje, aby jako písemná odpověď na „Protest proti projektu chystaných úprav části Mělnické ulice“ podaný několika občany města, byla použita odpověď Ing. arch. Prchala, na tento „Protest“, kterou předložil zastupitelstvu. ZM pověřuje radu města, resp. p. starostu, aby odpověděl pí Brožkové na její písemné připojení se a doplnění „Protestu“ o připomínku ochranného pásma veřejného pohřebiště.
Hlasování:
Schváleno.

Usnesení č. 7
ZM schvaluje v souladu  s § 86 odst. 2 a § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, předložené „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele na akci Rekonstrukce místních komunikací ve Mšeně“.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 8
ZM ukládá kontrolnímu výboru provádění kontrol příspěvkových organizací zřizovaných městem (kontroly vhodnosti a účelnosti nákupů majetku, kontroly transparentnosti výběrových řízení, kontroly potřebnosti a výhodnosti cen nakupovaného majetku apod.).
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.