Městské lázně po sezóněBrusnéVečerní kašnaObřadní síň radnice

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města č. 1/2013


Město Mšeno, okres Mělník
Obecně závazná vyhláška
města Mšena
č. 1/2013,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Mšena č. 3/2011
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Mšeno se na svém zasedání dne 27. 05. 2013 usnesením č. 14 usneslo vydat v souladu s ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Mšena č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Čl. I.

1.      Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 18.04.2011, se mění a doplňuje takto:

a)     V ust. Čl. 5 odst. 3) se vypouští písm. b) včetně textu a stávající písm. c) se nově označuje jako písm. b).

b)     V ust. Čl. 7 se v písm. f) na konci textu vypouští tečka a doplňuje se nové písm. g) v tomto znění:

„g) užívání veřejného prostranství pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb a prodeje - venkovní prodejní plochy a předzahrádky.“

2.      Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky města Mšena č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 18.04.2011, se nemění.

Čl. II.

Tato obecně závazná vyhláška města Mšena nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.