Poklička z úpatíPamětní deska dr.J.Píče na radnicipamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra NejedláSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města č. 2/2012


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
města Mšena
č. 2/2012,

 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města Mšena se na svém zasedání  dne 19.12.2012 usnesením č. 14 usneslo vydat v souladu s ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška  o místním poplatku ze vstupného:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Mšena č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dnem od jejího vyhlášení.