Městské lázně - koupalištěNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra NejedláObřadní síň radniceBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města č. 3/2012


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
města Mšena
č. 3/2012,

 kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo města Mšena se na svém zasedání  dne 19.12.2012 usnesením č. 15 usneslo vydat v souladu s ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška  o místním poplatku z ubytovací kapacity:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Mšena č. 8/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dnem od jejího vyhlášení.