OlešnoBusta T.G.M. v parku před školouNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra NejedláVítejte ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 15 z 19.12.2012


Usnesení z veřejného zasedání č. 15
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 19.12.2012

Usnesení č. 1
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 3345/1 v k. ú. Mšeno užívané jako zahrada.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a p. Lukášem Hanauerem na koupi části p. p. č. 812/12 v k. ú. Mšeno, ostatní plocha – geometrickým plánem parcela rozdělena a nově vznikly p. p. č. 812/30 ostatní plocha o výměře 489 m2 a 812/29 ostatní plocha o výměře 265 m2, které jsou předmětem koupě, za cenu dohodou ve výši 150.000,- Kč.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3
ZM schvaluje předložený rozpočet města Mšena na rok 2013 v celkové výši 29.639.000,- Kč.
Hlasování:
Schváleno.

Usnesení č. 4
ZM schvaluje rozpočtové úpravy č. 9., 10. a 11. rozpočtu města na rok 2012.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5
ZM pověřuje radu města k provedení a schválení případných rozpočtových opatření v oblasti příjmů a výdajů, které by se týkaly rozpočtu roku 2012 a nastaly v době od 20.12.2012 do 31.12.2012 podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a k předložení těchto schválených rozpočtových opatření na první veřejné zasedání ZM v roce 2013.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6
ZM schvaluje záměr rekonstrukce budovy čp. 31 ve Mšeně na lékárnu a lékařské ordinace s investiční spoluúčastí firmy Pharma 2, a.s., Revoluční 1546/24, Praha 1. Investice firmy bude umořena dlouhodobým pronájmem části budovy.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 7
ZM schvaluje dopravní řešení obsažené ve studii regenerace Mělnické ulice ve Mšeně.
ZM vyzývá občany, aby své připomínky ke studii podali do konce ledna 2013 na městský úřad. Studie bude k nahlédnutí v průběhu ledna 2013 na podatelně úřadu.
Hlasování:
Schváleno.

Usnesení č. 8
ZM schvaluje změnu projektu výsadby okrasné zeleně v Boleslavské ulici (v rámci akce "Mšeno, II/259 průtah“), kde původně navržený druh bude v části obytné zástavby nahrazen druhem Prunus × gondouinii 'Schnee' (višeň Gondouinova).
Hlasování:
Schváleno.
 
Usnesení č. 9
ZM nepovažuje za nutné uzavírat veřejnoprávní smlouvu mezi městem Mšenem a obecní policií k zajišťování výkonu činnosti podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování:
Schváleno.

Usnesení č. 10
ZM souhlasí se záměrem instalace kamer na exponovaných místech ve městě a pověřuje radu města provedením tohoto záměru.
Hlasování:
Schváleno.

Usnesení č. 11
ZM odkládá schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Mšena na obnovu nemovitostí v MPZ Mšeno a na území města v CHKO Kokořínsko a vytvoření kompenzačního fondu.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 12
ZM schvaluje ukončení členství ve Sdružení obcí Kokořínska s platností od 1.1.2013.
Hlasování:
Schváleno.

Usnesení č. 13
ZM schvaluje vytvoření pamětní desky obětem holocaustu a její umístění na budově Základní školy Mšeno u levého vchodu.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 14
ZM schvaluje vyhlášku č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku ze vstupného.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 15
ZM schvaluje vyhlášku č. 3/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 16
ZM schvaluje finanční dar ve výši měsíční odměny panu starostovi.
Hlasování:
Schváleno.