SkramoušKostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláBrusnéVojtěchov

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vánoční ohlédnutí


Co přinesl rok 2012 v životě našeho městanáměstí Míru

Vážení občané, s blížícím se koncem roku se pokusím o malou bilanci roku končícího i o výhled do roku příštího.

Minulý rok skončil těsně před Vánoci přerušením stavebních prací na revitalizaci centra města – zimní přestávkou. Posledním dostavěným úsekem byla tehdy oblast kolem kostela, kde dlaždičská firma předvedla skvělý výkon ve velkých mrazech. Tento rok končí po stavební stránce podobně – v těchto dnech opět skvělým výkonem tatáž parta dlaždičů v nepříznivých podmínkách dokončila dláždění plochy komunikace ulice Na Skaličkách a silnice bude moci být na zimu otevřena a udržována (zbytek se dokončí na jaře).

Tyto dva okamžiky, které orámovaly uplynulý rok, věrně odrážejí současné dění ve městě v náročném období velkých investic a rekonstrukcí. Není třeba připomínat, že rekonstrukce náměstí a Masarykovy ulice byla v průběhu roku zdárně ukončena, vyúčtována a uzavřena po kontrole a obdržení dotace v plné výši. Nebyla to vůbec lehká akce a nevím, jestli bych v roce 2010 kandidoval, kdybych tušil, co to bude obnášet... Stejně tak jsem nečekal, jak těžké bude provést rekonstrukci Skaliček a kolik nástrah na cestě čeká. Nebudu zde popisovat všechny zádrhele stavby, jen doufám, že jsme z nejhoršího venku a že na jaře dílo dokončíme před začátkem hlavní turistické sezóny. Pak teprve budeme moci hodnotit, jak celkově rekonstrukce centra města dopadla. Názory jsou různé. Denně je slyším, od chvály po velmi ostré nadávky až napadání. Před námi je první zima na obnoveném prostoru a ta nám také přinese nové poznatky. Přinesla nám už i příjemné chvíle – rozsvěcení vánočního stromu na obnoveném náměstí. Jsem velmi rád, že tato povedená akce (na jejím zlepšení budeme pracovat!) přilákala na náměstí tolik lidí, a věřím, že tradice setkávání v adventním čase zapustí i u nás své kořeny. Děkuji všem, kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli. Myslím, že se opět prokázalo, že spolupráce mezi městem a jím zřizovanými organizacemi je na výborné úrovni. Naše školy (i ve spolupráci s DSM) dokáží připravit pěkný a zajímavý program a těším se na další podobné akce na náměstí v příštím roce, neboť obnovený prostor hodláme více využívat pro kulturní a společenské účely.

Celková hodnota díla (včetně vodovodů) je přes 40 mil. Kč, z čehož město hradilo 25 mil. Kč (včetně projektů a archeologů) při dotaci 13,5 mil. Kč. Ostatní náklady hradili jiní investoři (vodárny a kraj).

Stavělo se nejen v centru města, ale také v areálu školy – na jaře byla dokončena oprava parku, poté vystavěn na hřišti domeček s hygienickým zázemím a počátkem prázdnin se rozjela rekonstrukce školy. Tato náročná akce (omezená časově na prázdniny) v hodnotě kolem 20 mil. Kč se také podařila dokončit. Školní rok mohl začít včas, i když částečně na staveništi. Dotace přitékají na akci průběžně. V průběhu podzimu se drtivá většina nedodělků dokončila, kotelna topí a ostatní se dokončí na jaře. Akce ještě není uzavřena, technologie kotelny se neustále ještě nastavuje a vylepšuje a čekáme na dodělání poklopů násypek v krátké době. V těchto dnech proběhlo úspěšné měření emisí, které potvrdilo, že kotel splňuje všechna očekávání. Automatická kotelna je pro nás všechny něco zcela nového, ještě jistý čas potrvá, než se vše naučíme. Co je již teď evidentní – škola nekouří a sníh v jejím okolí zůstane bílý. Z tohoto pohledu se náhrada dříve největšího zdroje znečištění ve městě povedla. Komplexnější vyhodnocení provozu však může přijít až po topné sezóně, stejně jako ekonomiky celého projektu. Mé vřelé díky patří všem zaměstnancům školy v první řadě s paní ředitelkou za to, jak se zhostili náročné rekonstrukce a všech nepříjemností s ní spojených.

Stavělo se i na Hradsku, kde se podařilo dostat všechny kabely do země při jedné akci (téměř zázrak) - elektrické, telefonní i osvětlovací a obec bez drátů a sloupů zkrásněla, k čemuž pomohly i nové lampy. Na závěr se opravila větší část silnice a tak je příjezd ke hřbitovu již důstojný.

Co nás čeká v roce příštím

Klíčovou (a pro všechny opět velmi nepříjemnou) bude rekonstrukce Boleslavské ulice, která by měla být hotova do konce letošního roku. Výběrové řízení na stavební firmu je v závěrečné fázi, s ní pak teprve budeme jednat o jednotlivých etapách stavby. Současně s touto stavbou se nám doufám podaří rozšířit kanalizaci na konec Boleslavské až k pekárně a také v Nádražní ulici.

Pokračovat budeme v rekonstrukcích škol, na řadě je poslední – ZUŠka. I zde dojde ke snížení energetické náročnosti objektu s pomocí dotace OPŽP, ale zřejmě i k větším vnitřním opravám, aby i tato budova splňovala dnešní nároky (elektřina, změna vnitřních dispozic, hygienické záležitosti apod.). Prázdniny budou opět náročné, neboť všechny tyto stavby bude nutno koordinovat.

V těchto dnech dokončujeme projekt na rekonstrukci některých místních komunikací navazujících na krajské a do konce roku podáme žádost o dotaci. Pokud uspějeme, bude situace ještě komplikovanější, neboť mezi vybranými ulicemi jsou i ty, které navazují na Boleslavskou – např. Nádražní, Školní a Hlovecká (+ před školou, část Klůčku a část Zahradní – u střediska). Příští rok také začnou projekční práce na rekonstrukci Mělnické ulice v úseku od nové dlažby až k pumpě, právě se vybírá na kraji projekční firma.

Ze stejného dotačního titulu jako u škol bychom také měli opravit dům čp. 31 na rohu náměstí a před zastupitelstvem nyní stojí rozhodnutí, zda z něj ve spolupráci se soukromým investorem udělat moderní zdravotní středisko. V tuto chvíli netuším, jak prosincové jednání ZM dopadne, ale domnívám se, že je to jedinečná příležitost, jak se za minimálních nákladů dopracovat k modernímu středisku a uvolnit si ruce pro řešení prostoru současných středisek. Zde by potom byla nutná koncepční studie řešení území, ale zcela jistě bychom alespoň na části mohli rozšířit parkoviště a zlepšit situaci s parkováním.

Dalším klíčovým projektem je odkanalizování Sedlce. Podali jsme dotační žádost do asi poslední výzvy o evropské peníze a v tuto chvíli nevypadá situace nejlépe. Kvůli obrovskému přetlaku žádostí byli na SFŽP velmi přísní a včera nám přišlo rozhodnutí o zamítnutí, ač jsme v předchozích týdnech všechny nejasnosti vysvětlili. Právě pracujeme na odvolání. Pokud to nevyjde, budeme hledat ve spolupráci s krajem a vodárnami další cesty, jak tuto náročnou a potřebnou investici zrealizovat.

Ve hvězdách zatím jsou investiční záměry ČEZu, ale je možné, že se v příštím roce uskuteční ve Mšeně některý z již připravených projektů na rekonstrukci sítí. Zda a který se dozvíme až počátkem roku, předpokládám, že favority budou projekty, jejichž součástí je rekonstrukce trafostanic, o což jsem usiloval. Může to tedy být oblast kolem ulice Palackého nebo možná Nádražní. Pokud k investici ČEZu dojde, budeme muset rychle reagovat s řešením osvětlení v dané lokalitě.

Kromě výše zmíněných akcí je před námi neméně důležitý úkol – pokračovat ve tvorbě a schvalování nového územního plánu města, který zajistí jeho možný rozvoj v následujících letech.

Jak vidno, plány jsou to smělé a budeme potřebovat hodně sil a štěstí, abychom to zvládli. Potřeba budou samozřejmě i finanční zdroje, přičemž zřejmě dojde i na překlenovací úvěry. Věřím, že zužitkujeme těžce nabyté zkušenosti a že to s Vaší podporou zvládneme.

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál v závěru roku klidné a příjemně strávené svátky vánoční. Do nového roku nám všem přeji co nejvíce sil, zdraví a dobré nálady, toleranci, slušnost a dobrou vůli všude kolem nás.

Martin Mach, starosta města