Mariánské sousoší na náměstí MíruZávěsný znakvzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláKlika, kostel sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Okénko do základní školy


Pestrá mozaika aktivit dětí – koncerty, soutěže, exkurze, výlety

Uplynulé měsíce byly bohaté na aktivity, které absolvovaly děti ze základní školy ve Mšeně. Pojďme se na některé z nich podívat podrobněji.

Mladí bubeníci
V Základní škole Mšeno se uskutečnil výchovný koncert mladých bubeníků z Českých Budějovic Wild Sticks. Program děti seznámil s různými bicími nástroji a s vojenskými pochody (např. španělský, francouzský nebo český pochod). Velkým překvapením pro nás byla populární skladba od Michaela Jacksona – Billie Jean. Koncert trval jednu vyučovací hodinu a všem se velmi líbil, zejména dívčí části publika. Na jaře se do mšenské školy tato skupina vrátí s dalším výchovným koncertem, na který se moc těšíme. 
Brigita Klementová
Recyklohraní a EkoabecedaRecyklohraní a EkoabecedaRecyklohraní a Ekoabeceda


Recyklohraní a Ekoabeceda
Naše škola se již čtvrtým rokem účastní celostátního projektu Recyklohraní. Projekt zahrnuje třídění elektro odpadů, baterií, žárovek a zářivek, ale hlavně celkový přehled žáků o třídění a recyklaci odpadů ve škole, v naší obci i v celé republice. V průběhu října a listopadu letošního roku jsme se věnovali třídění s výukovým materiálem nazvaným Ekoabeceda.

Žáci čtvrtého ročníku si v rámci přírodovědy prostřednictvím výukového filmu připomněli základní pravidla třídění odpadů a poté si ve skupinkách vyzkoušeli s pomocí pracovních listů, který odpad patří do kterého kontejneru, popelnice, nebo boxu. Jiní se zase zabývali otázkou, co do kontejneru na plasty, sklo, nebo papír rozhodně nepatří.

Dalším úkolům se věnovali žáci druhého stupně navštěvující volitelný předmět přírodovědná praktika. Nejprve se zabývali výrobou galerie nádob na tříděný odpad ve Mšeně, pak se specializovali přímo na třídění odpadů u nás ve škole a připravili mladším spolužákům prezentaci s ukázkami „kam který odpad vyhodit“.

V další fázi průzkumu zjišťovali, kam cestuje ze Mšena tříděný papír, než se dostane do papírny ve Štětí k dalšímu zpracování. Na závěr si také vyzkoušeli, jak se takový recyklovaný papír dá vyrobit. Zjistili jsme opět spoustu zajímavých faktů, a také jsme si při společné práci užili plno zábavy.
Daniela Sobotková
O klobouk kouzelníka Pokustóna
O klobouk kouzelníka Pokustóna
Ve čtvrtek 14. listopadu 2012 proběhlo ve škole školní kolo soutěže „O klobouk kouzelníka Pokustóna“. Celostátní finále bude jako každoročně v Praze na gymnáziu Písnická sedmého prosince 2012. Cílem této soutěže je probudit v žácích zájem o samostatné experimentování ve fyzice a chemii. Soutěžící si musí připravit jednoduchý pokus a předvést ho ostatním. Průběh pokusu musí správně vysvětlovat. Na předvedení a vysvětlení pokusu soutěžící mají maximálně pět minut. Do celostátního kola postupují z každé zúčastněné školy 3 účastníci soutěže, kteří porotu nejvíce zaujmou svými pokusy.
Jan Podpěra

Na návštěvě v pražské zooNa návštěvě v zoo
Tradiční součástí výuky přírodopisu na naší škole se již staly exkurze do zoologické zahrady v Praze Tróji. Tentokrát se výpravy zúčastnili žáci 8. A, kteří se v rámci učiva o obratlovcích zabývají také studiem etologie zvířat. Etologie je věda, která se zabývá vzorci chování zvířat, ať už se jedná o chování naučené, nebo vrozené. Žáci měli možnost pozorovat konkrétní projevy chování zvířat přímo v jejich teritoriu a zpracovat svá vlastní pozorování. Druhou část výpravy tvořila sedmá třída, která se věnovala studiu zvířat z afrických stepí a savan, v rámci výukového celku Exotické ekosystémy. V chladnějším podnebí nás mile překvapilo sluníčko. I když některé pavilony procházely rekonstrukcí, viděli jsme spoustu zajímavých zvířat.
Daniela Sobotková
Na návštěvě v zooNa návštěvě v zooNa návštěvě v zoo

Krajské kolo Logické olympiády
V průběhu měsíce října 2012 se žáci naší základní školy účastnili základního kola Logické olympiády 2012. Je to soutěž pořádaná Mensou České republiky, založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Soutěž je dělena do kategorií pro 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a pro střední školy. Ze základních kol, které žáci řeší samostatně na počítačích, postupují nejlepší účastníci do krajských kol. Vítězové krajských kol pak postupují do celostátního kola. V letošním roce naše škola zaznamenala obrovský úspěch, protože se žákyně 4. třídy Jana Podpěrová probojovala do krajského kola. Základního kola v kategorii pro 1. stupeň ZŠ se ve Středočeském kraji účastnilo 1338 soutěžících. Jana skončila na 38. až 56. místě.

Krajské kolo se konalo 2. listopadu 2012 v budově gymnázia Open Gate v Babicích u Říčan. Soutěžící plnili různé logické úlohy. Prvních 12 postupovalo do celostátního kola, Jana skončila 37. z 55 zúčastněných.
Věra Podpěrová

Rozsvícení vánočního stromu
Dovolujeme si Vás všechny pozvat o 1. adventní neděli na rozsvícení vánočního stromu na náměstí ve Mšeně. Děti ze všech mšenských škol si pro vás připravily krátké hudební vystoupení, drobné dárečky a sladké pohoštění. Pro zahřátí bude čajíček a pro zletilé i svařáček.
Přijďte za námi v neděli 2. prosince 2012 v 17 hodin na náměstí ve Mšeně. Společně s námi se na chvilku zastavte v tom neustálém spěchu, potěšte se a navoďte si vánoční náladu. Akce proběhne za podpory Města Mšena a místních spolků.
Dana Svobodová, vedoucí školské komise

Základní škola Mšeno vás zve
v úterý 4. prosince 2012 od 16 hodin na tradiční
Vánoční jarmark,
který se koná v budově ZŠ Mšeno