Evangelický kostelŠkolaHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole HistoriePamátník mistra Jana Husa, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 14 z 24.9.2012


Usnesení z veřejného zasedání č. 14
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 24.09.2012

Usnesení č. 1
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a pí L. Fantovou na prodej p. p. č. 3449/2 o výměře 11 m2 v k. ú. Mšeno za cenu 100,- Kč/m2.  Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a p. Václavem Kočím na prodej parcel v zjednodušené evidenci č. 621/1 o výměře 185 m2 a 621/2 o výměře 92 m2 v k. ú. Sedlec u Mšena za cenu 100,- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování:
pro 12, proti 2, zdržel se 0.
Schváleno.

Usnesení č. 3
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Mšenem a manžely Honzíkovými na prodej p. p. č. 1545/7 o výměře 167 m2 v k. ú. Olešno za cenu 100,- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování:
pro 10, proti 0, zdržel se 4.
Schváleno.

Usnesení č. 4
ZM schvaluje předložené rozpočtové úpravy č. 5, 6, 7, 8 rozpočtu města na rok 2012.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5
ZM odkládá projednání veřejnoprávní smlouvy s obcí Koleč do příštího zasedání zastupitelstva. Pověřuje RM interním jednáním s okresním ředitelstvím Policie ČR o možném zlepšení výkonu policie na území města. Zároveň pověřuje RM uspořádáním ankety na téma bezpečnost ve městě.
Hlasování:
pro 12, proti 1, zdrželo se 0.
Schváleno.

Usnesení č. 6
ZM pověřuje RM zpracováním technické a projektové dokumentace včetně cenové kalkulace kamerového systému města.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1.
Schváleno.

Usnesení č. 7
ZM schvaluje přijetí provozního překlenovacího úvěru ve výši 10 mil. Kč od Komerční banky, a.s. na financování části akce „Revitalizace historického jádra města“, „Snížení energetické náročnosti ZŠ Mšeno“ a „Rekonstrukce ulice Na Skaličkách“. Úvěrový rámec se zřizuje do konce ledna r. 2013.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně

Usnesení č. 8
ZM schvaluje změnu usnesení č. 13 ze dne 29.02.2012 a schvaluje zahájení projektových prací na obnově místních komunikací zvláštního významu – ul. Zahradní (u zdravotního střediska), Hlovecká, Nádražní, U školy a před základní školou.
Hlasování:
pro 12, proti  0, zdržel se 1.
Schváleno.

Usnesení č. 9
ZM schvaluje zahájení projektových prací na obnovení polní cesty z Kačiny do Mšena a souhlasí s podáním žádosti do OPŽP, osy 6.
Hlasování:
pro 11, proti 2, zdržel se 0.
Schváleno.

Usnesení č. 10
ZM schvaluje přípravu projektu sociálního podniku technických služeb města a pověřuje pracovní skupinu ve složení Ing. Mach, Ing. Fanta, pí Oupická, p. Guttenberg zahájením projektové činnosti.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1.
Schváleno.

Usnesení č. 11
ZM schvaluje námět zbudování pamětní desky obětem holocaustu na území města Mšena.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1.
Schváleno.