Evangelický kostelNáměstí Míru ve MšeněOlešnoMasarykova škola ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Protikuřácký řetěz


Protikuřácký řetězŠkolní projekt na ZŠ Mšeno v rámci Dne bez tabáku

Všichni žáci ze ZŠ Mšeno zapojili do školního projektu v rámci Dne bez tabáku s názvem „Protikuřácký řetěz“. Cílem této akce bylo zjistit, jak jsou na tom naši žáci s kouřením. Kolik dětí ještě nezkusilo kouřit, kolik jich to zkusilo a přestalo a kolik z nich se považuje za kuřáky. Také jsme se chtěli dovědět, kolik rodičů našich žáků kouří. Akce byla samozřejmě anonymní, byla zajištěna diskrétnost – v zadní části třídy byla připravena lavice s barevnými proužky, otázkami a lepidlem. Žáci měli za úkol odpovídat na 4 barevně odlišené otázky, pokud si na danou otázku odpověděli kladně, vybrali barevný proužek, slepili ho jako další článek řetězu.

Něco z výsledků: projektu se zúčastnilo 215 žáků, nejdelší řetěz byl slepen ze 118 článků a odpovídal otázce: „Nikdy jsem nekouřil/a“, další řetěz složený ze 116 kladných odpovědí se týkal rodičů žáků: „Mám jednoho nebo oba rodiče kuřáky“, třetí modrý řetěz vyjadřoval počtem 75 informaci: „Zkusil/a jsem jedenkrát, vícekrát, ale nekouřím.
Protikuřácký řetěz
Nejméně příjemným zjištěním bylo, že máme na naší základní škole 22 kuřáků. V rámci projektu jsme s žáky 9. ročníku rozšířili anketu i mezi občany Mšena. Skupinky žáků oslovily celkem 168 občanů a žáci zjištěné informace zpracovali a spojili do čtyř řetězů, aby jejich délka mohla názorně zobrazit statistické údaje. Výsledky této akce byly vystaveny na chodbě školy a velikost řetězů zdokumentována fotografiemi. 

A jaké závěry z výsledků akce plynou pro metodika prevence, vedení školy a pedagogy? Především, že téma kuřáctví mezi mládeží a dětmi je nutno zařazovat do jakéhokoliv předmětu nebo hodiny, ale vždy je potřeba s dětmi otevřeně hovořit a vést je k upřímné diskusi v oblasti kouření.  Dále je důležité kvalitním zapojením žáků v interaktivních preventivních programech nacvičovat podstatné dovednosti, např.: jak odmítnout cigaretu, jak trávit volný čas, jak se uvolnit. Na prvním stupni děti pracují v komunikačním kruhu, skupinových aktivitách, ve kterých sledujeme hlavně Protikuřácký řetěznázor dětí na rozšířenost kouření všeobecně, dopad na poškozování zdraví, ničení pěkného prostředí. Podněcujeme názory dětí tak, aby je uměly formulovat, respektujeme jejich názory a negativní názory společně přijatelnou formou opravujeme. Ve vyšších ročnících posilujeme právní vědomí žáků, snažíme se o upevňování morálních a mravních hodnot, osvojování si humanistických postojů apod.

Potencionální kuřáky vedeme ke snaze o změnu svého chování v oblasti kouření, uvědomění kladů, které jim, když přestanou kouřit, přinesou změny do běžného života.

Mgr. Hana Nečasová, metodik prevence na ZŠ Mšeno