Náměstí Míru ve MšeněHra světelObřadní síň radniceVečer před kostelem sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Slovo má starosta


Ing. Martin  MachSledujeme pokračující rekonstrukce – před námi krajské volby

Vážení občané,
v následujících řádcích se pokusím stručně shrnout současný vývoj rekonstrukčních akcí veřejného prostoru a infrastruktury v našem městě a nastínit možný vývoj v příštím roce (a dále).

Revitalizace městského jádra je téměř u konce, dnes (21. 9.) byla instalována pamětní cedulka a příští týden začne série kontrol této akce. V jejím závěru dojde k proplacení zásadní části dotace z ROP (část jsme již obdrželi) a budeme moci vydat závěrečnou finanční bilanci akce, což nastane někdy v průběhu podzimu. Vlivem skluzu prací nám nyní začíná docházet hotovost (opožděná dotace), což budeme za pár dní řešit na veřejném zasedání jednáním o přijetí krátkodobého provozního úvěru. Vlivem celosvětové krize a také jednání s větším počtem bank bude tento úvěr (bez zástav a poplatků) pravděpodobně úročen zhruba kolem 1,6 % p. a., což jsou opravdu velmi levné peníze. Do konce roku bude splacen.

Ve druhé polovině října bude projekt ukončen (povinným) slavnostním ukončením, které se ponese v umírněném duchu ve spolupráci s našimi školami. Vady a nedodělky ze stavby byly odstaněny a dokončeny, pozorně sledujeme celý prostor a řešíme drobné reklamace. Záruční doba na dílo je pět let a je jištěna bankovní zárukou vůči zhotoviteli. Nechci se v tuto chvíli pouštět do hodnocení celé akce, na to bude ještě času dost, nyní musíme projít kontrolami, obdržet dotaci a zvládnout provoz, údržbu (i zimní) a péči o nový prostor.

Horší to je se související rekonstrukcí Skaliček, kde se skutečně nedaří. Po dlouhém čekání na archeology (náměstí mělo přednost), statika a potížích s podložím jsme se momentálně zasekli na nedokonalostech projektu a přístupu firmy k jejich řešení. V těchto dnech jsme zadali vylepšení projektu osvědčené projekční kanceláři a věřím, že v druhém říjnovém týdnu se práce rozjedou naplno a do zimy stavbu zvládneme (jako jediná probíhá bez dotace, plně z vlastních zdrojů města).

Rekonstrukce základní školy je ve finiši a probíhá víceméně uspokojivě. Je zde ovšem také mírné zdržení, které sice neovlivnilo začátek školního roku, ale bohužel ovlivňuje začátek topné sezóny. Omlouvám se všem dětem, rodičům a nájemníkům za dočasné chladno, ale není jednoduché zvládnout tak náročnou akci (finančně srovnatelnou s revitalizací) za 2–3 měsíce. Nový kotel bude spuštěn až na začátku října, proto prosím oblékejte své děti důkladněji. Poté však – doufejme – nastane ve škole tepelný komfort, které generace žáků nezažily a navíc dojde k zásadní redukci emisí ve měste a také k významným finančním úsporám. Tyto budeme muset v blízké budoucnosti směřovat do nové střešní krytiny na škole. V návaznosti na tuto končící stavbu bude vpravo od školy vybudováno parkoviště pro její zaměstnance a jejich vozidla již nebudou blokovat okolní ulice. Ulice před školou tak bude bezpečná a průjezdná pouze pro zásobování, porušování zákazu vjezdu policie jistě vymýtí. Dotace (OPŽP) je průběžně proplácena, celková bilance akce bude také známa na podzim.

V příštím roce budeme pokračovat v podobném duchu a se stejnou dotací na rekonstrukci ZUŠ a také čp. 31 na náměstí, kde stále ještě probíhají diskuse nad budoucím využitím budovy. Zásadní debata o tomto proběhne pravděpodobně na říjnovém jednání zastupitelstva. U obou akcí je maximální předpokládaný náklad cca 5 mil. Kč.

Další téměř jistou akcí je rekonstrukce Boleslavské ulice, která také velmi tvrdě zasáhne do běžného života ve městě. V průběhu října bude vypsano nové výběrové řízení, jehož parametry jsme odsouhlasili. Jarní termín zahájení stavby je snad reálný. Finanční účast města by se mohla pohybovat kolem 3 mil. Kč.

V souběhu s touto akcí bychom měli vybudovat kanalizaci v Nádražní a zbytku Boleslavské ulice nákladem cca 6 mil. Kč, o dotaci se teprve budeme pokoušet. Bude zřejmě obtížné kordinovat výstavbu kanalizace, rekonstrukci průtahu a ZUŠ.

Zcela zásadní akcí by mohla být v příštích letech výstavba kanalizace v Sedlci a stavba přivaděče do mšenské stokové sítě. Po jistém vypětí jsme v srpnu podali na tuto akci grantovou žádost a budeme napjatě očekávat výsledek. Ten ovlivní další možnosti investic města, v případě úspěchu budeme muset jinde ubrat, při neúspěchu můžeme stavět jiné věci a snažit se o dotaci dále. Očekávaný náklad této pro Sedlec zásadní akce lehce převyšuje 20 mil. Kč. Případný úspěch naší dotační žádosti by však znamenal významnou změnu nejen pro Sedlec, ale zřejmě i pro město samé, neboť by se musel změnit model provozování celého kanalizačního systému. Podrobněji o tomto klíčovém tématu v příštích číslech.

Je toho před námi v příštím roce dosti, ale vše většinou nevyjde. Z tohoto důvodu předkládám zastupitelstvu ke zvážení podání dalších grantových žádostí na příští rok. Většinou se jedná o poslední výzvy z evropských grantových programů v tomto období (do r. 2014) a co bude dále nyní těžko předvídat. Jde tedy o poslední šance získat v nejbližších dvou letech významné dotační prostředky z EU. Jisté je, že pokud bychom uspěli s většinou žádostí, tak budeme muset investice profinancovávat pomocí provozních úvěrů, což však při výše naznačené ceně opravdu není nevýhodné. Tato cena peněz je zároveň hodnocením situace a schopností města bankami, což je dobrá vizitka. Připravené projekty, které nevyjdou, budeme moci uplatnit případně v příštím volebním období a příštím programovacím období EU.

O které jde? O rekonstrukci některých (z pohledu veřejného zájmu významných) místních komunikací, které ústí do krajských silnic – cesty kolem škol apod. v hodnotě cca 10 mil. Kč. Dalším projektem je obnova polní cesty pro rekreační účely ze Mšena (úvozem za křížkem a dále) do Kačiny a do Brusné s alejovou výsadbou. Posledním možným projektem, o kterém bude zastupitelstvo v příštím týdnu jednat, je projekt sociálního podniku, který by možná šel aplikovat na stávající služby města, transformací do samostatné společnosti s vydatnou dotační podporou. Příprava takového projektu by však vyžadovala zapojení větší skupiny zastupitelů a důkladnou analýzu všech možných potenciálních dopadů na rozpočet města.

Krajské volby nejsou mezi voliči příliš oblíbeny, avšak jejich výsledek může značně ovlivnit naše životy. Kompetence kraje jsou zejména ve veřejné dopravě, údržbě silnic, školství, zdravotnictví a sociálních službách. To vše se nás bytostně dotýká. Jistě málokdo by asi chtěl rozvrat v autobusové dopravě, který připravoval minulý hejtman. Těžko si lze do budoucnosti dlouhodobě představit stávající systém údržby silnic. I ostatní výše zmiňované oblasti jsou pro nás všechny klíčové, v případě neuvěřitelně nespravedlivě rozdělovaných státních financí do oblasti sociálních služeb (domov seniorů – mj. největší zaměstnavatel v regionu) přímo ohrožující. Nelze již tolerovat stav, kdy kraj po obě poslední volební období přiděloval krajským zařízením výrazně více zdrojů než městským. Jistě také většina z nás nechce, aby nejvíce zadlužený kraj v ČR dále vysávaly organizované kriminální skupiny pod nálepkami politických stran. Je zde další významná šance posunout poměry v našem státě (nebo alespoň zatím v kraji) blíže k civilizovaným zemím a zastavit hrozící rozpad této společnosti. Vyzývám proto všechny voliče, aby nepromrhali tuto šanci, šli k volbám a volili osobnosti, které pro ně budou zárukou slušnosti, čestnosti a odbornosti.

V lepší časy věří a vše dobré přeje

Martin Mach, starosta