Vítejte ve MšeněSedlecOlešnoOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Na slovičko se starostou


Masarykova uliceMšenské noviny mapují průběh zásadních investičních akcí v našem městě (3)

Revitalizace centra Mšena dospěla do závěrečné fáze, život města se postupně vrací do obvyklých kolejí. Nicméně rekonstrukce středu města není jedinou akcí, práce pokračují i v ulici Na Skaličkách. Třetí díl povídání s Ing. Martinem Machem, starostou města, se točil právě kolem tohoto tématu.

Jaký je stav poslední fáze revitalizace?
„Víceméně se chýlí ke konci, jen se odstraňují vady a nedodělky. Všechny kolaudace proběhly, soupis závad se tenčí každým dnem. Hlavním nedodělkem je sousoší, kde se nepředpokládal tak dlouhý čas realizace. Vyšlo najevo, že jsou potřebné dlouhé technologické přestávky, navíc poslední dobou nepřeje počasí. Ale předpoklad je, že do konce července bude sousoší opraveno.
Kašna na náměstí Míru
Problémy nastaly i s kašnou, že?
„Ano, zde nastalo další zpoždění. Problém byl v tom, že kašna nebyla úplně přesně postavena, musela se ubourávat, přeměřovat a znovu kreslit výkresy na pískovcové obklady.“

Během červencových svátků došlo k porušení vnitřku kašny…
„To byla pro mne těžká rána. Se subdodavatelskou firmou, která realizuje vnitřní opláštění, jsme vše dlouho zkoumali a skutečně jsme dospěli k závěru, že se jedná o úmyslné poškození. Na mnoha místech byl olověný plech pláště proděravěný nějakým ostrým nástrojem. Tím došlo k zatečení vody za plechy a k jejich následnému vyboulení. Je to strašné, nepochopitelné, vůbec mě nenapadají správná slova, kterými bych označil tento hanebný čin. Je to určitě kaňka na celém průběhu revitalizace.“

Bude vůbec možná oprava?
„Rozhodně bude velmi náročná, ale především vyžaduje několik dní suchého počasí, tak aby se za plechy zatečená voda dostala ven a vše řádně vyschlo. Teprve poté bude následovat klempířská oprava a následně i kamenický lem.“

Uvažuje město o instalaci kamerového systému?
„Už jsme ho zvažovali několikrát. Byl vůči tomu v zastupitelstvu určitý odpor. Po této události se k tomu tématu znovu vrátíme.“
náměstí Míru
Vozovka průtahu městem nevykazuje viditelné vady. Jaká je situace s chodníky?
„Ani zde nemáme registrovány vady, pouze evidujeme 3–4 problematická místa. Musíme oslovit vlastníky nemovitostí, kteří mají neudržované okapové žlaby, z nichž při dešti přetékají proudy vody a vymílají dlažbu. S vlastníky budu jednat o vyčištění nebo opravě žlabů, aby z jejich nemovitostí špatnou údržbou nevznikaly škody na majetku města a nepřišli jsme o záruku.“

Jak vypadá závěrečný účet revitalizace s dodavatelskou firmou včetně financí?
„Jednáme s nimi o sporných položkách a po mnohatýdenních náročných jednáních se zdá, že se blížíme k finální shodě. Konečnou finanční bilanci celé revitalizace zveřejníme poté, co nás čeká v srpnu: podání žádosti o platbu u grantové agentury ROP Střední Čechy. Proběhne kontrola všech fakturací celé stavby a poté nám bude přiznána určitá částka z dotace. My věříme, že bude co nejvyšší. Teprve poté – předpoklad v průběhu září – můžeme zveřejnit přesná čísla o revitalizaci.“

Žádost o finanční dotaci však jistě není jediná…
„To rozhodně ne, čeká nás náročné období administrativně technické, psaní závěrečné zprávy, monitorovací hlášení, žádost o platbu, kontrola všech dokladů s očekáváním hloubkové kontroly celé akce.“
Parkovací automat v Masarykově ulici
Od 16. července běží náměstí Míru i Masarykova ulice v plném provozu včetně parkovacích automatů…
„K systému provozu automatů proběhly v radě města velké diskuze. Nakonec jsme na poslední chvíli přidali možnost parkování na 15 min zdarma na rychlé zastavení (noviny, rohlíky apod.). Jak jsem sliboval už v minulém článku, zvažujeme možnost tzv. parkovacích kotoučů, na nichž si návštěvník nastaví čas příjezdu a nemusí vybíhat k parkovacímu automatu (pro 15minutové bezplatné stání). Zatím jednáme o tom, zda smíšený model parkovacích hodin a kotoučů (v ČR použitý velice zřídka) je právně a technicky možný. Po ověření bychom ho zavedli jako možné ulehčení pro řidiče. To, že se někteří budou pokoušet podvádět, stejně jako jiní zatím ignorují nový stav, je samozřejmě možné. V této souvislosti chci poděkovat všem, kteří repektují dopravní značení, a je jich, jak se zdá, většina. Jsem spíš mile překvapen, že to respektuje velký počet lidí. Ty, co budou chtít podvádět, budeme kontrolovat. Oslovili jsme jak mšenskou státní policii, tak jednáme i s dalšími městskými policiemi a zdá se, že se blížíme k dohodě, např. s Obecní policií Koleč (u Slaného).“ 

Bude mít oprávnění kontroly parkování i pracovník MěÚ Mšeno?
„Ne, k této činnosti bude mít oprávnění pouze policie – státní i městská. Státní z pohledu dodržování dopravního značení v zóně placeného stání, kde musí každý parkovacím lístkem či kotoučem prokázat, že v uvedené zóně může stát, zásobuje nebo má přesně stanovenou výjimku. Městská policie může kontrolovat přímo platné městské nařízení o placeném stání.“
Kostel sv. Martina
Nepočítáte s umístěním např. zákazu zastavení v obou směrech před budovou radnice?
„Snažili jsme se vyhnout pralesu dopravních značek, který je zátěží ve všech městech. I tady v původním projektu byl les značek, který by značně hyzdil náměstí a navíc by ho řidiči ani nevnímali. Čili toto je minimalistická varianta, kterou povolila dopravní policie. Záleží na tom, aby policie důsledně vykonávala svou činnost. Nesmí se stát ani před vjezdy do domů, ani v oblasti křižovatek (5 m), takže je opravdu na policii, jak toto bude řešit.“

V polovině července se na náměstí Míru vrátily i autobusy…
„Jejich provoz byl v prvních dnech celkem bez problémů, ale situaci opět komplikují nedisciplinovaní řidiči, kteří buď stojí nakolmo u pošty, kde by měli stát pouze podélně, nebo – a to je daleko závažnější – stojí v prostoru autobusové zastávky. Mnoho řidičů rovněž porušuje značku Zákaz vjezdu v prvním oblouku u pošty ve směru od radnice. Ten je vyhrazen pouze pro autobusy, ostatní automobily musí odbočovat až ve druhém oblouku. Jízdní řády jsou umístěny ve vitríně u obchodu Elektroslužby.“
Turistická orientace na náměstí Míru
Chybí ještě něco k úplnému doladění?
„Dva stojany na mapy, které byly dlouho v reklamaci. Nyní budeme objednávat nalepovací mapy, poté dojde k jejich nalepení.“
Pokračující práce v ulici Na Skaličkách
Práce dále pokračují v ulici Na Skaličkách…
„Po dlouhých týdnech dohadů se stavební firmou došlo k dílčím dohodám. Opakované zkoušky zde prokázaly nestabilní podloží v úseku od sokolovny do poloviny délky ulice. Dohodli jsme se o postupu prací i o tom, co to bude znamenat z pohledu mírného navýšení ceny. Konečné řešení spočívá v odtěžení dalších 50 cm, které se nahradí kamenivem větší frakce, jež se zhutní a poté se stabilizuje na bázi cementu. Následně znovu proběhnou zkoušky na zhutněné pláni, a pokud vyjdou, což doufám, že ano, tak se pojede konstrukce vozovky. Bude ji tvořit tzv. divoká dlažba, kterou máme na pojížděných plochách všude kromě průtahu. Na chodnících bude divoká mozaika ze štípaného čediče, bez vzoru. V mobiliáři budou lavičky a koše, stejné jako na náměstí. I lampy budou stejné, jen s klasickými výbojkami, nikoli s LEDkami. Tuto podstatně levnější variantu jsme vybrali proto, že rekonstrukci ulice hradíme bez dotace, jen ze svých prostředků. Termín dokončení ulice Na Skaličkách předpokládáme na přelomu letošního září či října. Nejnáročnější úsek bude v oblasti schodů a postranních opěrných zdí, kde jsou statické problémy. Proto bude nutný posudek statika.“

Vymýšlí město nějakou další možnost dlouhodobějšího parkování mimo střed města?
„Další parkovací místa tu máme, jen jsou na ně návštěvníci málo upozorňováni. Až budeme vyrábět nové mapy a plány města, tyto plochy bezplatného parkování na nich budou vyznačeny. Je to zejména prostor u zdravotního střediska, proti Obecníku, v Husově ulici, u koupaliště i v lomu za ním. Do obou lokalit u koupaliště bychom se měli pokusit nasměrovat návštěvníky, kteří do naší oblasti jezdí třeba na cyklovýlety.“
Městský informační systém
To bude ovšem vyžadovat vylepšený informační systém…
„Především na něj musíme najít finance. Máme už představu, jak systém už použitý na náměstí Míru, navádějící k důležitým objektům, rozšířit po celém městě. Musíme se o tom ještě pobavit v zastupitelstvu, zda návrh rozmístění dalších šipek, který už máme připravený, bude schválen.“

Je něco nového v přípravě rekonstrukce Boleslavské ulice?
„Ano, v těchto dnech nám byla předložena ke schválení zadávací dokumentace k novému výběrovému řízení. Tento materiál projedná rada města 1. srpna. Očekávám, že výběrové řízení by kraj mohl vypsat po prázdninách, stavba zřejmě začne až v příštím roce. Zatím vodárny dokončují vodovodní přípojky, ale musí pracovat velmi opatrně, protože v chodnících jsou položeny nové kabely jak města, tak i ČEZu. Zatím není hlášen žádný problém. Následně se vodárny ve spolupráci s Krajskou správou údržby silnic pokusí dostat vozovku do přijatelného stavu tak, aby vydržela zimní údržbu.“

V příštím čísle Mšenských novin se budeme věnovat rekonstrukci základní školy, vybudování kanalizace ze Sedlce do Mšena, rekonstrukce osvětlení na Hradsku a dalším akcím.

Karel Horňák