Bezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)FaraonVojtěchovMěstská pečeť

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Co nevíte o číslech popisných


Zákon 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, stanovuje v oblasti číslování domů v § 31, že budova musí být označena popisným číslem, stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčními čísly. Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným nebo evidenčním číslem bude budova označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné. § 32 výše uvedeného zákona o obcích stanovuje, že vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu číslem určeným obecním úřadem a udržovat jej v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad. To jsou informace obecné, teď k informacím konkrétním, přímo se týkajícím našeho města.

Ve Mšeně je stanoveno číslování budov na smaltované plechové tabulce o velikosti tabulky  20x16 cm, velikost číslic je 9 cm. V modrém podkladu s bílými čísly jsou vyhotovena čísla popisná a v červené barvě s bílými čísly čísla evidenční. Jak je výše uvedeno, každá budova musí být označena, ale při kontrole zaměřené na označení budov jsme zjistili, že v mnoha případech tomu tak není. Žádáme proto touto cestou občany, kteří nemají označenou budovu tabulkou s číslem popisným nebo evidenčním v provedení stanoveném obcí, aby se přihlásili na městský úřad.

Městský úřad hromadně objedná chybějící čísla a za úplatu je vlastníkům budov předá. Vlastníci si je pak připevní na viditelném místě na svoji nemovitost. Samozřejmě, že ten, kdo si zajistí tabulku s číslem popisným sám na své náklady v stanoveném provedení, se přihlašovat na městském úřadě nemusí. Někteří vlastníci budov označují budovy „svými“ čísly popisnými či evidenčními, pravděpodobně z nějakých jim známých důvodů (možná estetických). Není to však v souladu se způsobem stanoveným ve Mšeně. Proto vás, kteří máte takto označeny své budovy, žádáme, abyste i vy označili budovy číslem, jehož barvu a provedení stanovil obecní úřad.

Miluše Flíglová Jizbová, tajemnice