Boleslavská ulice a školaPohled na Mšeno od severuInteriér kostela sv. MartinaSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Revitalizace u konce


Stavba se přes mnohé problémy, které ji provázejí, konečně blíží ke konci. Ještě je dosti nedořešených dílčích věcí, není ukončeno ani vyjednávání o konečné ceně díla, ba nejsou ještě ani všechny části zkolaudovány. Pevně věřím, že se vše podaří v červenci dořešit a v srpnu budeme moci podat tzv. Monitorovací zprávu a žádost o platbu dotace na ROP Střední Čechy. V průběhu letních měsíců se pak dá očekávat slavnostní ukončení projektu a nějaká malá oslava přímo na náměstí. K tomuto kýženému závěru však ještě zbývá mnoho práce a nástrah. Zpoždění stavby připadá částečně na vrub archeologického výzkumu, částečně na vrub firmy (podle našeho názoru) a firma je naopak přesvědčena, že za to můžeme my ...

Od 16. 7. začíná platit nařízení města o placeném stání v revitalizovaném prostoru a zároveň se zhruba v tomto termínu vrátí na náměstí pravidelná autobusová doprava. Nebude úplně lehké se sžít s novou dopravní úpravou, novou dispozicí náměstí a parkovacím režimem. Bude třeba začít respektovat i podélná zastavovací stání na náměstí a nestát kolmo k obrubníku (časté před poštou), i když vím, že při současném „posypaném“ stavu nejsou oddělovací dlážděné pruhy příliš vidět. Klíčové je respektování zákazu vjezdu mimo bus proti radnici a stání v obloucích, které autobusy potřebují pro hladký průjezd. To samé platí pro samotný prostor zastávky a protilehlého místo pro odstav autobusů (zájezdních). Režim placeného stání byl do projektu zahrnut proto, že podobně jako v centrech jiných měst není žádoucí, aby zde po celý den parkovala auta výletníků, ale i rezidentů (kteří mají vjezdy či garáže), ale naopak, aby se auta co nejvíce „točila“. Zastavení na nezbytně nutnou dobu umožní posléze zastavení i jiným zájemcům o nákup či návštěvu pošty nebo úřadu. Takto je volena i cena parkovného, na němž radnice nehodlá zbohatnout, ale pomocí tohoto poplatku regulovat dobu stání vozidel. Ještě studujeme i možnost kombinace parkovacích hodin a tzv. parkovacích kotoučů, a pokud to bude možné (z pohledu zákonů a vyhlášek), zřejmě je zavedeme. Pokud nastavený parkovací režim bude vykazovat vážné nedostatky, lze jej posléze upravit. Dodržování předpisů (to jest i stání s platným parkovacím lístkem) nám pomůže zajistit letní akcí místní oddělení Policie ČR a dále jednáme o možné spolupráci s několika městskými policiemi. Žádám všechny automobilisty, aby začali předpisy dodržovat zejména nestáli na průtahu, ve vjezdech a před kostelem, dodržovali přednosti a „stopky“ a povolenou rychlost. Momentální velká nekázeň (ano, mimo průtah jsme ještě fakticky na stavbě) v dodržování dopravních předpisů je neúnosná.

Dojem z nových chodníků nám ještě pár měsíců bude kazit zásyp, který je pokrývá. Je to technologická nutnost, kamínky se vlivem chůze, jízdy a deště dostávají do spár mezi kameny a dlažba se tak postupně „utahuje“. Abychom nepřišli o dlouhou záruku, budeme muset tento posyp udržovat až do příštího jara, a to i na pojížděných komunikacích. Vím, že zejména pro obchodníky je to velká zlost, ale prosím všechny o strpení a spolupráci. Je velmi důležité, aby se chodníky takto „zatáhly“ a nezačaly se nám záhy rozpadat. Nepříjemnosti s kamínky lze dočasně řešit položením kovové rohožky před vstupy.

Hodnotit celou akci je zatím předčasné. Jednak není ukončena, jednak si bude třeba na nové věci zvyknout a případné funkční či jiné nedostatky napravit. Jedno je však zatím jasné – jde o vyčerpávající projekt, jak z pohledu technologické složitosti rekonstrukce za provozu (včetně průtahu) a složitosti vzorů dlažeb, tak finančně, psychicky i fyzicky. Velmi se těším, až bude dílo (včetně Skaliček) hotovo.

Boleslavská
O pokračování rekonstrukce průtahu bylo dosti napsáno v minulém čísle, tak snad jen orientační výhled. Předpokládám, že v průběhu podzimu proběhne nové výběrové řízení (na kraji) a od jara by se mohlo stavět. Město by mělo v takto získaném čase mezitím realizovat alespoň část kanalizace v oblasti Nádražní ulice a zbytek od křižovatky směrem k výkupu železa až paralelně se stavbou silnice, neboť v tomto úseku se bude také budovat dešťová kanalizace pro odvodnění průtahu. Mezitím proběhlo několik jednání architektonického týmu s některými vlastníky domů v Boleslavské ulici, kteří nesouhlasí s plánovanou výsadbou a tato byla probrána ze všech aspektů. Na základě těchto debat předložím zastupitelstvu k opakovanému rozhodnutí návrh na změnu plánovaných druhů stromů a možná i rostlin pod nimi. Favoritem je nyní odrůda Prunus x gondouinii „Schnee“, malý kvetoucí strom téměř bez plodů. K vidění je např. v Libčicích n. Vlt. v části Letky v Letecké ulici nad žel. zastávkou a přímo v Libčicích v ulici 5. května naproti ZŠ. Výsadba tam proběhla před dvěma roky, nejsou hlášeny žádné provozní potíže a údržba je minimální.

Škola
V těchto dnech začíná další rozsáhlá stavba – rekonstrukce základní školy. Budou se měnit všechna okna, kompletně rekonstruovat kotelna na dřevní štěpku (jeden uhelný kotel zůstane jako záloha), izolovat sokl budovy až k základové spáře, zateplovat tělocvična, sál a stropy pod střechou, budovat dešťová kanalizace. Akce v objemu 20 mil. Kč je podpořena evropskou dotací z operačního programu Životní prostředí ve výši 12 mil. Kč a připravovala se řadu let. Nebude lehké vše v průběhu prázdnin zvládnout. Už nyní je jasné, že kvůli potížím s výběrovými řízeními se místy bude ještě stavět i v září, aniž by to však omezilo školní provoz. Výsledkem by měly být ročně statisícové úspory v nákladech na topení a odstranění vlhkosti suterénu budovy (kuchyně, jídelna, šatny atd.), která je trnem v oku pro orgány hygieny a přináší letité provozní komplikace. Zajištění štěpky a klestu jsme pilně trénovali od zimy s pomocí revírníka městských lesů a věřím, že následné zásobování školy palivem zvládneme.

Na hřišti za školou již slouží nový domeček – je to hygienické a skladovací zázemí hřiště, na které se nedostalo v původní evropské dotaci. Z jiné dotace se letos v rekordně krátkém termínu podařil postavit a doplnil areál o tak potřebné záchody i sprchu.

V prostoru před školou bohužel stále řešíme reklamace u zahradnické firmy na práce v parku. Doufám, že se firma brzy vrátí a odstraní vady díla. V parku máme jeden nemilý větší problém, a to zdravotní stav památného buku u ulice Školní. Kořenový systém tohoto stromu je napaden dřevokaznou houbou a je zde riziko pádu stromu. Podobný osud potkal sousední buk – dvojče stávajícího, který se při vichřici před třemi lety vyvrátil, neboť měl již zcela rozložené kořeny. Stav tohoto buku prozkoumalo již několik odborníků, byly provedeny i kopané sondy, které prověřily stav kořenového systému a zatím všichni byli pro odkácení stromu, vzhledem k jeho pozici před školou. Na počátek července jsme pozvali na posouzení stavu stromu odborníky z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK), se kterými rozhodneme o dalším osudu stromu. Myslím však, že jej čeká minimálně značná redukce koruny, případně úprava na torzo, nebo úplné pokácení – nějaký zásah je nutný z bezpečnostních důvodů.

Hradsko
V této naší části byla dokončena rekonstrukce rozvodů elektřiny, veřejného osvětlení a telefonních rozvodů, a řadí se tak po Sedlci a Olešně (a některých ulicích ve Mšeně) mezi ty městské části, kde již nehyzdí vzhled obce množství stožárů a kabelů a kde i dodávka elektřiny bude spolehlivější. Je to první případ, který znám, kdy se podařilo do země umístit všechna vedení různých vlastníků naráz při jednom výkopu. Téměř zázrak. Město v rámci této akce investovalo cca 400 tis. Kč do nového veřejného osvětlení, typově shodného jako je v Sedlci.

Územní plán
Po schválení zadání nového ÚP města se rozběhly práce na dalším stupni – konceptu územního plánu. V této fázi již nebudeme přijímat žádné další požadavky na změnu využití pozemků od vlastníků, abychom nekomplikovali projednávání tohoto dokumentu. Návrh konceptu bude nejprve představen zastupitelstvu, poté i veřejnosti. Tato fáze proběhne na podzim t. r.

Parní vlaky
Rád bych na tomto místě velmi poděkoval všem, kteří se na přípravě a realizaci této akce podíleli, a to zejména zaměstnancům i žákům ZUŠ, kteří odvedli největší kus práce, a také samozřejmě členům Mladoboleslavského železničního spolku, bez nichž by akce nebyla možná. Děkuji i zaměstnancům města za zajištění průběhu akce.
V letošním roce bylo konání akce ohroženo hned několikrát – z důvodu nedostatku sil při realizaci rozsáhlých investičních akcí, z důvodu započetí stavebních prací v Boleslavské ulici a nakonec (den před konáním) poruchou parní lokomotivy. Obrovským úsilím členů železničního spolku se podařilo během pátku zajistit jinou soupravu a akce se mohla konat. Počty cestujících oscilují v jednotlivých letech kolem tisícovky, ani letos tomu nebylo jinak, přestože se výrazně změnila koncepce. Po letech s vojáky a bitvami jsme zkusili jiný koncept a myslím, že zejména pro rodiny s dětmi to bylo povedené odpoledne. Důvodů pro změnu bylo mnoho – od pocitů nutnosti inovace u většiny organizátorů, po organizační problémy s kluby vojenské historie v minulém roce, problémy s bezpečností, financemi atd. Letadla se také nedaří zajistit každý rok, někdy pro špatné letové podmínky, jindy pro zaneprázdněnost letců. Letos doprovázela dopolední vlak z MB do Katusic, poté se musela vrátit. Jsem zvědav, jaké tematické nápady budou padat v diskusi na příští ročník, či zda budeme muset tradici přerušit kvůli stavbě Boleslavské ulice.
Pěkný začátek léta všem přeje

Martin Mach, starosta