SkramoušOsvětlení nám. MíruDrážní most v HlovciČerník (foto: O.Vokál)

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Kulturní kalendář Mšenska


Kuffner Klement, Msgre (* 6. 5. 1857 Mirovice -  †17. 9. 1938 Praha), katolický kněz. Kaplanoval v Ořechu, ve Mšeně a byl farářem u sv. Víta v Praze na Hradčanech. Je autorem odborných publikací s náboženskou tematikou, mj. přeložil z latiny Aurelia Augustina († 604), Řehoře I. Velikého (540 – 604) a další církevní spisovatele.

Píšková Julie (*17. 5. 1847 Mšeno - †26. 8. 1940). Dcera dlouholetého starosty města Karla Červenky se po různých životních nesnázích usadila v USA. Zde se později provdala za bývalého mšenského mydláře Jana Píška, majitele rozsáhlé farmy v Dakotě. Po onemocnění manžela se spolu vrátili se sokolskou výpravou v roce 1920 do vlasti. Po smrti chotě se vrátila do rodného Mšena, do jehož vděčné paměti se zapsala krásným způsobem. Ze svého bohatého jmění podporovala finančními dary mnoho ušlechtilých cílů – velkým finančním darem položila základ k městskému sirotčinci, významně přispěla na zbudování českobratrského kostela, darem přispěla Československé církvi ve Mšeně, Sokolu ke splátkám nové sokolovny, divadelnímu spolku „Mácha“. Nově zřízeným školám Masarykovým zařídila slavnostní sál a postavila pomník Masarykův před jejich průčelí. Zaplatila pomník padlým a přispěla i mnoha ostatním mšenským spolkům a institucím. Podporovala všechny humánní a ušlechtilé snahy ve Mšeně.
Čech Karel (* 3. 12. 1904 Kadlín † 19. 5. 1992 tamtéž), rolník, amatérský astronom. Od mládí pracoval na rodném gruntu, který založil jeho otec, někdejší starosta obce. V roce 1937 po otcově smrti vytvořil moderní hospodářství, v roce 1938 byl zvolen starostou a po 2. světové válce i prvním předsedou MNV. V padesátých letech násilné kolektivizace se ze svobodného sedláka stal krmič krav, hrozilo mu i vystěhování z obce. Ve volném čase se věnoval hře v šachy a získal si tak – dík jazykovým znalostem – přátele z celého světa. Dále hrál na mandolínu, zabýval se astronomií (vyrobil otočnou mapu oblohy) a chemií. V roce 1962 si nechal patentovat svůj objev „Zákon přirozeného posuvu periodické analogie“, za který získal obdiv amerických odborníků. Netušili, že takovou odbornou práci sepsal mimořádně vzdělaný člověk, bez titulu, krmič dobytka.

Kulas Václav (* 25. 5. 1922 Varvažov – † 28. 7. 2011 Mšeno), knihovník. Vystudoval gymnázium v Písku, po totálním nasazení na práce ve válečném Německu absolvoval knihovnickou školu v Praze. V roce 1948 se usadil na Mělníku a stal se knihovníkem zdejší knihovny, posléze jejím ředitelem – působil zde po celých 35 let. V knihovnické regionální činnosti se zabýval bibliografií zejména v zemědělské oblasti (zelinářství a ovocnářství). Ještě ve svém důchodovém věku pokračoval v pořádání regionální literatury, týkající se Mšenska a Kokořínska.