Klika, kostel sv. MartinaHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieMěstský znak na radniciVojtěchov

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Na slovíčko se starostou


Mšenské noviny mapují průběh probíhajících rekonstrukcí v našem městě (2)

Změny, kterými v současné době prochází naše město, jsme zaregistrovali všichni. Řada z nich mnohým ztrpčovala život, ale nyní se náměstí a Masarykova ulice začínají měnit do konečné podoby. Mšenského starostu Ing. Martina Macha jsem navštívil, abych se ho zeptal nejen na probíhající revitalizaci centra města, ale i na další plánované investiční akce, které město Mšeno hodlá realizovat v příštím období.

Boleslavská uliceVe druhé části našeho rozhovoru se zaměřme nejprve na rekonstrukci hlavní tepny města – Boleslavské ulice…
Počátkem května jsem byl pozván na kraj k hodnocení nabídek, kde byla vybrána ta s nejnižší cenou, neboť jiné kritérium nebylo. Následně bylo vypočítáno, že potřebné schvalovací procedury, uzavírání smluv atd. potrvají na kraji několik týdnů a z toho vyplynulo, že by se mohla stavba rozjet v 2. polovině června.

Na krajském úřadě se však v nedávné době odehrála řada významných změn…
Vzhledem k současné situaci kolem bývalého hejtmana a podezřelých krajských zakázek je zahájení „naší“ Boleslavské velmi nejisté. Spíš si myslím, že hrozí nejméně několikaměsíční zpoždění. To vše v případě, že se zakázka nedostane na seznam podezřelých, které se budou zkoumat důkladně.
Že by se tam dostat mohla, je dané tím, že výběr uchazečů, kteří mohli podat nabídku, byl zúžen losováním na 5 a z jimi podaných nabídek se pak hodnotilo. Tento postup jsme opakovaně rozporovali. Protože však městský podíl na akci je pouze zhruba 8%, tak na naše námitky nebyl brán zřetel, přestože máme s krajem uzavřenu platnou smlouvu na společnou soutěž obou subjektů podle dohodnutých pravidel. Kraj tedy vybral tak, jak byl zvyklý, a nyní uvidíme, co bude dál.

Co je nyní pro město podstatné?
S ohledem na to, že koncem května začne obnova vodovodu v celé trase, je pro nás důležité, aby krajský projekt pokračoval i za cenu vyšší ceny oproti regulérní soutěži, neboť vozovka bude po vodácích pouze provizorně dosypána. Je těžké si představit, že by zůstala delší dobu v tomto stavu.

Jak bude tato rekonstrukce konkrétně vypadat?
Vodáci pojedou v jednom pruhu, vedle stávajícího vodovodního řadu položí nový, čili by byla dobrá návaznost se stavební firmou, která bude dělat rekonstrukci ulice. To se však jen tak nepodaří, takže po zásahu vodáků, kteří si sami strhnou stávající asfalt, zůstane ulice provizorně zasypána. Dopravní řešení včetně případného nasazení semaforů je zatím předmětem jednání krajské správy silnic s vodárnami. Určitě by se k tomu hodil i dodavatel stavebních prací, se kterým však zatím nejsou uzavřeny smlouvy. To by mohlo proběhnout – doufejme – do poloviny léta. Do té doby se pojede s vodovodem, což bude znamenat ztížení dopravních podmínek.

Už je jasno s dřevinami, které do Boleslavské ulice přijdou?
Úplně jasno ještě není, definitivně se musí vyjádřit zastupitelstvo zřejmě na nejbližším zasedání v červnu. Názory občanů známe ze setkání s nimi i z písemných stanovisek některých vlastníků nemovitostí. Rozhodnutí bude na zastupitelstvu, které vezme v potaz námitky vlastníků versus veřejný zájem a rozhodne. Jak, to v tuto chvíli samozřejmě nevím, ale doufám, že ve prospěch alespoň nějakých stromů.

Kterou oblast zasáhne zmiňovaná rekonstrukce?
Z náměstí Míru přes služebnu policie, základní školu, křižovatku k nádraží až k výkupně šrotu.

Na obnovu Boleslavské zřejmě naváže i rekonstrukce kanalizační sítě v této oblasti…
Ano, to se pokoušíme stihnout. V současné době běží stavební řízení, takže doufáme, že v červnu získáme stavební povolení a stihneme vše tak, abychom včas mohli vybrat firmu. Ještě v předstihu před Boleslavskou (červenec?) bychom chtěli stihnout část zahrnující křižovatku Hlovecká/Nádražní a další vedení směrem k pekárně. To musíme stihnout co nejdříve, před vlastní stavbou vozovky. Kanalizace v Nádražní ulici může být položena později.

Zmiňme se i o dalších akcích, které začnou v nejbližší době…
Především je to výstavba obslužného objektu (25 m2) na hřišti za základní školou, který se nevešel do původního projektu. Teď se realizuje z krajské dotace. Hodnota investice činí necelého půl milionu Kč. Objekt bude umístěn u plotu směrem k továrně. Jeho součástí budou sprchy, záchody a skladovací plocha na potřebné vybavení. Jeho využití se předpokládá jak při běžném provozu, tak zejména při větších mládežnických závodech. Z důvodu čerpání dotace musí být objekt dokončen do konce června, což se zřejmě stihne.
Další akcí, která se měla v těchto týdnech realizovat, byla výměna oken a zateplení stropu v domě čp. 14 vedle pošty z dotace Zelená úsporám. Po složitých jednáních s orgány památkové péče ohledně oken (vzhled, tepelná prostupnost) jsme nalezli kompromis a vypsali soutěž na dodavatele. Bohužel se ukázalo, že žádná z firem nedoložila všechny potřebné certifikáty a soutěž musela být zrušena. Zatím nebyla vypsána znovu, neboť ceny dosažené v soutěži nás opravdu nepříjemně překvapily a rozpočet města by stavbu nepokryl (dotace činila pouze 250 tis., při celkové ceně cca 1,5 mil. Kč). Budeme nyní dále jednat s orgány památkové péče, neboť je jasné, že na špičková okna do bytových domů (vzhledově a izolačně) město nemá prostředky (při současné úrovni nájmů a nízké míře dotací).

Základní škola ve MšeněVelký úkol – základní škola…
Značný boj nás čeká v létě při rekonstrukci základní školy. Jedná se o podobný případ jako loni s mateřskou školou – snížení energetické náročnosti. Bude provedena výměna všech oken, tentokrát za dřevěná, s nízkou prostupností. Aby se co nejméně zasáhlo do kvalitní architektury budovy a vyhovělo se současným tepelným normám, musíme zateplit sokl, půdy a celý zadní trakt budovy s tělocvičnou a sálem. Souběžně se bude stavět i dešťová kanalizace včetně svodů směrem k Hlovecké ulici.

Fasáda větší části budovy školy zůstane nezateplena. Nebude to z hlediska energetické úspory minus?
Školní budova má členitou fasádu, kterou je třeba zachovat. Celý projekt se dlouho vymýšlel. Tím, že se zaizoluje celý spodek budovy včetně suterénu až k základům plus všechny stropy a okna i zadní trakt, splníme požadovaný standard.
Proběhlo výběrové řízení, byla vybrána stavební firma z Prahy. Ta však odmítla podepsat smlouvu, stejně tak včera i druhá firma v pořadí. Oslovili jsme nyní třetí a pokud se nedohodneme, budeme muset výběrové řízení zrušit (ze zákona). Co by bylo dál, se mi nechce ani domýšlet.
Druhou částí projektu je výměna tepelného zdroje v kotelně. Zde se první soutěž nepovedla, uchazeči nesplnili podmínky, proto musela být soutěž zrušena a musela být vypsána nová.
Vzhledem k tomu, že akce přesahuje limity podle novely zákona o veřejných zakázkách, muselo být řízení vyhlášeno jako evropské. Poprvé jsme tedy projekt museli zveřejnit na evropské úřední desce, kde jsou lhůty bohužel delší (až 50 dnů). Soutěž proběhla v posledních dnech, ještě probíhá vyhodnocování, snad se to podaří.

Stihnou firmy dokončit náročný projekt během prázdnin?
To bohužel není jisté, lze čekat možný posun stavby cca do poloviny září, což by nemělo ohrozit výuku. To, co by se odehrávalo třeba v kotelně, už do výuky nezasáhne.

Co dalšího město chystá?vjezd z Jatecké do Masarykovy ulice
Měly by se projektovat opravy místních komunikací, které vyhovují grantovému požadavku – napojují se na krajskou silnici a jsou v nich významné veřejné budovy, nebo směřují k výrazným objektům cestovního ruchu. Jsou to ulice Nádražní, Hlovecká, Školní, Zahradní (část ke zdravotnímu středisku), Palackého, Husova a Tyršova. Na podzim chceme podat grantovou žádost, v případě úspěchu zahájit jejich rekonstrukci v r. 2013. Nyní ovšem musíme vyčkat a zjistit situaci po změnách na kraji, neboť se mohou zcela změnit priority a postupy krajského evropského dotačního programu ROP.

Plánujete akce i v dalších „svých“ okolních obcích?
V běhu je řízení na splaškovou kanalizaci v délce zhruba 3 km v Sedlci, kde je dokončeno územní řízení. Nyní jsme ve fázi stavebního řízení, které vede MěÚ Mělník. Předpokládáme, že do léta bude vydáno i stavební povolení. Ještě však bude nutné na tuto akci sehnat zdroje, což nebude jednoduché. Sice existují některé dotační programy, ale tím, že správa vodovodů byla svěřena Veolii, se komplikuje dosažení evropských peněz, takže se budou muset složitě hledat jiné zdroje.
Od poloviny dubna běží rekonstrukce sítí nízkého napětí a městského osvětlení na Hradsku. Zároveň se podařilo zajistit i montéry z firmy Telefonica O2, takže z obce zmizí do země veškeré dráty na sloupech. Po Olešně a Sedlci je tedy Hradsko další místní částí, kde dostane elektrické napájení lepší kvalitu, bez výkyvů napětí a bude zbrusu nové, kvalitnější, veřejné osvětlení.

Ve výhledu by měla přijít na řadu i tepelná rekonstrukce budovy ZUŠ…
Na tuto akci v hodnotě 2,5 mil. Kč jsme získali dotaci z Operačního programu Životní prostředí z osy 3. Protože máme podánu ještě jednu žádost do osy 2, čekáme, zda nevyjde ta (rozhodnutí v květnu–červnu). Z těchto dvou možností můžeme využít pouze jednu, osa 2 má výhodnější podmínky, rozdíl činí téměř milion Kč, což je zásadní. Navíc má jako náklad i výměnu celého topného systému. Rekonstrukce se proto posunula až na rok 2013, což i vzhledem k počtu rozjetých staveb, o nichž jsme mluvili, je velmi rozumné. Akce zahrnuje kromě výměny oken, zateplení, fasády i rekonstrukci topného systému, který by měl využívat peletky, příp. biomasu. V případě schválení žádosti v ose 2 by mohla být kombinace biomasy a uhlí. V současné době je celá akce v projektové přípravě tak, aby po přestavbě škola vyhovovala jak hygienicky, tak i potřebám výuky a byla energeticky úsporná. Rekonstrukce proběhne o letních prázdninách příštího roku.

náměstí MíruVraťme se ještě k ulici Na Skaličkách…
Zde se stavba zpožďuje z toho důvodu, že poté, co archeologové prozkoumali polovinu ulice, se při přípravě pláně pod nové konstrukce vozovky zjistilo, že podloží je naprosto neúnosné (při statické zkoušce naměřeno pouze 9 MPa proti požadovaným min. 30). Nyní tedy projektanti připravují návrhy na zlepšení podloží, které firma nacení a budeme jednat o ceně a provedení. Je to komplikace, která jistě stavbu zdraží, ale na tomto podloží nikdo nebude stavět se zárukou. Věřím, že se vše brzy vyřeší a konečně i tato ulice bude v létě dokončena.

Karel Horňák