SedlecOlešnoMariánské sousoší na náměstí Míruvzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.13 z 20.06.2012


Usnesení z veřejného zasedání č. 13
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 20.06.2012

Usnesení č. 1
ZM Mšena schvaluje prodej části p. p. č. 3449 v k. ú. Mšeno.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 2
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 1545/3 v k. ú. Olešno.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 3
ZM schvaluje prodej části p. p. č. 506/2 (PK 621/1 a PK 621/2) o celkové výměře 405 m2 (ve vlastnictví města 277 m2) v k. ú. Sedlec u Mšena.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 4
ZM schvaluje kupní smlouvu na koupi dílu c) p. p. č. 432/7 v k. ú. Mšeno o výměře 70 m2 od paní Kovácsové za cenu 100,- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující město Mšeno.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 5
ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 bez výhrad. Závěr zprávy: „Při přezkoumání hospodaření obce Mšeno za rok 2011 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.“
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6
ZM schvaluje rozpočtové úpravy č. 3 a č. 4 rozpočtu města Mšena na rok 2012.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 7
ZM schvaluje prodloužení termínu splatnosti finanční půjčky, která byla poskytnuta Kokořínskému SOK s.r.o. ve výši 150.000,- Kč a schválena na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 27.06.2011. Termín splatnosti se prodlužuje do 30.06.2013.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 6
ZM pověřuje v souladu s § 119 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, finanční výbor kontrolou finančního hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem za rok 2012.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 9
ZM odkládá návrh na vypracování studie zeleně v Boleslavské ulici bez stromů v části, kde je zástavba domů, do příštího veřejného zasedání.
Schváleno.

Usnesení č. 10
ZM schvaluje financování „Snížení energetické náročnosti ZŠ Mšeno“ v celkové výši 17.075.058,- Kč bez DPH z Fondu rozvoje a rezerv města.
Schváleno jednohlasně.

Usnesení č. 11
ZM odvolává z funkce člena finančního výboru p. Jana Martínka a jmenuje novou členkou finančního výboru Mgr. Marcelu Prieložnou.
Schváleno.

Usnesení č. 12
ZM schvaluje zadání projektové dokumentace na odvodnění komunikace v Brusné současně s návrhem na budoucí zpevnění komunikace.
Schváleno jednohlasně.