VojtěchovOsvětlení nám. MíruNa SkaličkáchPamětní deska dr.J.Píče na radnici

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Tip na dobrou knihu


Jiří Pehe – Tři tváře anděla

Do fondu Městské knihovny přibyl nový román Tři tváře anděla, jehož autorem je Jiří Pehe. Spisovatel a politický komentátor, který píše mj. články a analytické studie o vývoji ve východní Evropě pro americké, německé a české deníky a vědecké časopisy. V nové knize se autor mohl opřít o vlastní životní zkušenosti, které prožil v období normalizace, v emigraci, za pobytu v USA.

Anotace: Dramatické osudy tří generací jedné rodiny s českými, židovskými a německými kořeny se v románu Tři tváře anděla prolínají s klíčovými událostmi 20. století. Tři rozdílné osobní příběhy, vyprávěné různým jazykem i stylem, odrážejí i tři fáze dějin, jimiž lidská společnost během posledního století prošla. Josef, do jehož slibně se rozvíjející dráhy sólového houslisty vpadla první světová válka, bilancuje svůj dosavadní život v obsáhlém dopisu matce, která se ho v dětství vzdala. Pochopil, že jeho smyslem bylo přijmout štěstí v takové podobě, v jaké mu je osud přichystal. Josefova dcera Hana dospívá za okupace.

O dvacet let později si v psychiatrické léčebně pokouší vybavit vše, co způsobilo, že ji trvalý zápas o přežití zlomil. Protože snaha o rozeznání jakéhokoli řádu v tom, co ji potkalo, je marná, hledá východisko jinde.

Její syn Alex uprostřed studií odchází do emigrace, kde na něj čeká úspěšný život uznávaného politologa. Na sklonku léta 2001 si v New Yorku začne psát deník, v němž hledá odpověď na to, jak se stal někým, kdo je mu najednou cizí. Román je také vášnivou polemikou mezi rozumem a citem. Do Josefova, Hanina i Alexova života vstupuje postava anděla, možná bytost z jiného světa, možná představa, ozřejmující smysl a řád, který i nesmyslně tragický či promarněný lidský život má. Objevuje se právě v těch momentech, kdy naše vlastní chápání zákonitostí, jimž náš osud podléhá, selhává.

V téměř třísetstránkovém románu vstupuje čtenář prostřednictvím hlavních postav do jednotlivých etap naší novodobé historie – první světové války, rozpadu Rakouska-Uherska, vzniku Československa, protektorátu a druhé světové války, do období komunistického režimu a jeho pádu.

Román se skládá ze tří příběhů, které se prolínají navzájem a jsou odlišeny i jinou literární formou – jeden příběh je psán jako dopis, další jako zápisky a poslední jako záznamy v deníku. Jednotliví protagonisté příběhů jsou zasazeni do reality 20. století a v jejich osudech se odráží celý bouřlivý vývoj, kterým minulé století v nemalé míře oplývalo.  

Motivem, který se prolíná celým románem, je tajemná postava anděla Ariela, který propojuje ony tři popisované generace a který sice není hlavní postavou, ale svými předpověďmi určitým způsobem dává nahlížet do osudů hlavních postav.

Jiří Pehe ve svém románu zúročil svůj zájem o politické dějiny střední Evropy a podařilo se vytvořit velmi zajímavý a čtivý text, který se vyznačuje kvalitami jak informativními, tak estetickými a který rozhodně stojí za přečtení.

Martina Hanzlová