SkramoušSousoší Immaculaty na nám. MíruMěstské lázně - koupalištěSkalní útvar Pokličky

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Na slovíčko se starostouMasarykova ulice s kostelem sv. MartinaMšenské noviny mapují průběh probíhajících rekonstrukcí v našem městě (1)

Změny, kterými v současné době prochází naše město, jsme zaregistrovali všichni. Řada z nich mnohým ztrpčovala život, ale nyní se náměstí a Masarykova ulice začínají měnit do konečné podoby. Mšenského starostu Ing. Martina Macha jsem navštívil, abych se ho zeptal nejen na probíhající revitalizaci centra města, ale i na další plánované investiční akce, které město Mšeno hodlá realizovat v příštím období.

V první části našeho rozhovoru se zaměřme nejprve na rekonstrukci náměstí Míru a Masarykovy ulice…
„V dokončování první etapy vznikl kvůli archeologům asi měsíční skluz, který však máme povolen. Zdá se, že se vše stihne do konce května. Ovšem teď je drobná potíž na křižovatce Masarykova/Mělnická/Karlova.“

náměstí Míru se sousoším V čem je problém?
„Jeden z majitelů sousedních domů se odvolal na podmínky stavebního povolení. Vadil mu postup prací, při nichž docházelo k vibracím, tím k možnému poškození objektu, a Národní památkový ústav mu dal za pravdu. Stavební firma tak musela zcela zásadně změnit technologii. Protože uvedená skutečnost znamená změnu v projektu, čeká se na vyjádření Rady Středočeského kraje. Pokud přijde kladné vyjádření, dá se očekávat dokončení tohoto místa na přelomu dubna a května. Máme zájem na tom, aby to bylo co nejrychleji, protože objízdná trasa po místních komunikacích je samozřejmě velmi nepříjemná a řada z nich podle toho také vypadá…“

Počítá město s opravou těchto vozovek?
„Především počítáme s jejich výspravou, kterou děláme každý rok. Ulice, kudy nyní vede objízdná trasa, jsou zařazeny do plánu, v němž se bude projektovat jejich zásadní rekonstrukce a na příští rok žádat o evropské dotace.“

kostel sv. Martina z náměstíNení neobvyklé, že stavební firmy žádají navýšení konečné ceny za tzv. vícepráce…
Při tak velké a náročné stavbě vzniká množství změn. Některé z nich mají objektivní důvody, ať už se jedná např. o změnu podloží, nebo se musí akceptovat podmínky dané ve stavebním povolení, které nebyly zapracovány v soutěžním rozpočtu. Některé změny si navíc přálo i město Mšeno, např. zaústění budoucích svodů kostela do kanalizace, či jeho uzemnění apod.

O peníze jde tedy až v první řadě…
Proto v dohadovacím řízení o celkové ceně probíhají náročná jednání, v nichž se velmi těžko hledá shoda. Zdá se však, že se podařilo najít kompromis a dodatek původní smlouvy bude zřejmě uzavřen. Nebude se jednat o nějaké fatální navýšení ceny. Odhaduji to v rovině zhruba 1,5 mil. Kč, což při celkové ceně stavby (20 mil. Kč) je ještě přijatelné a rozhodně zdůvodnitelné.

náměstí MíruO které změny jde?
„Například se jedná o jiné, lepší a odolnější lavičky, vzory dlažeb na chodnících jsou složitější, než se původně myslelo. Našly se totiž historické fotografie, podle nichž si dal Národní památkový ústav podmínku rekonstruovat původní vzory, což je pracnější a také materiálově dražší.“

Jak jste spokojeni s kvalitou provedených prací?
„Zatím je trochu předčasné podat závěrečné hodnocení. S kvalitou spodní stavby, konstrukčních vrstev, inženýrských sítí i povrchu pojížděných ploch jsme spokojeni. Problémy jsou zatím s chodníky zejména proto, že se před nástupem zimy strašně „šturmovalo“, aby se co možná nejvíce ploch zpřístupnilo. Máme pochopitelně soupis nedostatků, jejichž odstranění se bude řešit až na závěr. Vzhledem k dlouhé záruční době (10 let) se neobávám problémů, protože firma bude muset vše dotáhnout do perfektního stavu.“

Mšenská radniceKromě stavbařů jsou mšenskými hosty i archeologové…
„Archeologický výzkum je povinný ze zákona, musí ho platit investor. To znamená, že větší část platí město. O částečnou úhradu (zhruba 1 mil. Kč) jsme požádali Středočeský kraj, protože průtah městem patří jemu. Náš podíl činí v tuto chvíli 2,2 mil. Kč, což by měla být  finální částka za náměstí za podmínky, že se už neobjeví nic významného. Čili posledním rizikem by mohla být bývalá studna před pomníkem.

Jsou signály o tom, že by se mohla objevit?
„No, archeologové se už na ni těší. Samozřejmě záleží na tom, v jakém by byla stavu. Doufejme, že by se pouze zaměřila, odhalila, případně zpevnila, ale že by se podrobněji nezkoumala. Uvidíme.“

Pohled z Jatecké do Masarykovy uliceCo by se stalo v případě, že by došlo k prodloužení výzkumu?
„Byly by ohroženy veškeré termíny, museli bychom žádat o prodloužení stavby. To už ovšem není snadná záležitost, protože o ní už nerozhoduje jeden, dva, tři úředníci, ani vedoucí odboru, ale regionální rada ROP. Ta se schází za předsednictví hejtmana Středočeského kraje jen výjimečně a velmi přísně posuzuje takovou žádost. Byla by to obrovská komplikace.“

Kam se stavbaři přesunou teď?
„Nyní přichází na řadu ulice Na Skaličkách, kde se příští týden začne srovnávat terén do roviny + archeologický výzkum (doufejme, že krátký, protože všude jsou sítě). Budeme se snažit o téměř trvalou průjezdnost jedním pruhem. Proto zde bude striktně nařízen zákaz stání.


Karel Horňák

V příštím čísle uveřejníme pokračování rozhovoru, v němž přijde řada na rekonstrukci ulic Na Skaličkách a Boleslavské, zateplování ZŠ a ZUŠ Mšeno, řešení kanalizace v oblasti nádraží a další témata.