vzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláVojtěchovČerník (foto: O.Vokál)Interiér kostela sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č.12 ze dne 2.5.2012


Usnesení z veřejného zasedání č. 12
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 02.05.2012

 1. ZM schvaluje předloženou „Inventarizační zprávu za rok 2011“.
  Schváleno jednohlasně.
 2. ZM schvaluje rozpočtovou úpravu č. 2 rozpočtu města na rok 2012.
  Schváleno jednohlasně. 
 3. ZM schvaluje předložený Jednací řád kontrolního výboru a Jednací řád finančního výboru.
  Schváleno jednohlasně.
 4. ZM doporučuje radě města podniknout kroky ke zrušení stavební uzávěry vydané Okresním národním výborem v Mělníku pod č.j. VÚP 328.4-4155/84 dne 29.5.1985 (pro kolny na nářadí a sklady výpěstků na území extravilánu CHKO Kokořínsko) a pod č.j. VÚP 326.3-2093/82 dne 21.7.1982 (pro výstavbu rekreačních chat na všech katastrálních územích města Mšena) formou opatření obecné povahy – územního opatření na zrušení stavební uzávěry.
  Schváleno.
 5. ZM schvaluje Zadání územního plánu města Mšena s těmito úpravami:
  v části označené písm. i) v druhém odstavci se vypouští poslední věta "Nové stavby pro rodinnou rekreaci nebudou v krajině navrhovány." a nahrazuje se touto větou: "Budou řešeny vhodné plochy pro stavby sloužící k rekreaci."
  Schváleno.
 6. ZM schvaluje akční plán města na r. 2012 a 2013 vycházející ze schváleného Strategického rozvojového plánu města Mšena
  A.1.4.2. zainvestování několika stavebních parcel
  A.2.2.1. přemístění zdravotního střediska
  A.4.2.1. studie využitelnosti větrné energie v území
  A.4.5.1. podpora výstavby individuálních a skupinových ČOV
  B.2.1.1. obnova lesoparku Debř a vyhlídkových míst
  C.1.1.1. rekonstrukce městských budov
  C.1.1.2. instalace mobiliáře a městského informačního systému (+ interaktivní)
  C.1.3.3. kompenzační fond pro soukromé subjekty
  D.1.4.1. rekonstrukce č. p. 31
  D.3.1.1. vytvoření zázemí pro volný čas mládeže (např. dráha pro kolečkové brusle)
  D.3.2.1. kamerový systém na exponovaná místa
  D.4.1.1. bezbariérový přístup do veřejných budov.
  Schváleno jednohlasně.
 7. ZM schvaluje rozdělení dotace z Programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR ve výši 400.000,- Kč takto: 338.000,- Kč na dokončení opravy střechy lodi kostela sv. Martina ve Mšeně a 62.000,- Kč na opravu vstupního schodiště tamtéž. ZM schvaluje příspěvek města na tyto opravy ve výši 150.000,- Kč (97.083,- střecha a 52.917,- schody).
  Schváleno jednohlasně.