HradskoRájFaraonMěstská pečeť

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

O strategickém plánu


Komise MA21 a NSZM ve spoluprácDiskuze o strategickém plánui s městem Mšenem uspořádaly dne 15. 3. 2012 veřejné setkání na téma Strategický plán města Mšena. Veřejné setkání moderovala paní Hana Vlčková, členka komise MA21.

Ing. Martin Mach, starosta města, shrnul dosavadní výsledky, kterých město dosáhlo při plnění aktivit Strategického plánu rozvoje města Mšena za období od roku 2008 do roku 2011. Mezi nejvýznamnější splněné aktivity v tomto období patří výstavba multifunkčního hřiště u ZŠ Mšeno, oprava lesní cesty Boudeckou roklí, dostavba, zateplení a snížení energetické náročnosti MŠ Mšeno, zvýšení atraktivity Cinibulkovy naučné stezky (za pomoci žáků ZŠ Mšeno), obnova místních komunikací (např. Mšeno, Sedlec), rekonstrukce sítí ve spolupráci s provozovatelem (např. posílení spolehlivosti a kapacity elektrické sítě Sedlec a Mšeno – ulice Jatecká, Boleslavská, nebo oprava vodovodního řadu v rámci rekonstrukce centra města a ulice Na Skaličkách, Františkova alej, zpestření nabídky kulturních akcí a mnoho dalších. MŽP

Po vyčerpávající prezentaci pak byl dán prostor pro dotazy na pana starostu. V rámci přestávky bylo poskytnuto občerstvení pro posílení těla i ducha. Bylo pořízeno nákupem od místních podnikatelů, čímž je plněn další bod strategického plánu – posilování místní ekonomiky.

Po přestávce jednotlivé skupiny zahájily rozpravu nad výběrem priorit dosud nesplněných aktivit podle oblastí strategického plánu – měly za úkol vybrat tři až 4 priority z níže uvedených oblastí.

Výsledkem setkání jsou tyto priority:

A. Oblast infrastrukruty města a podnikání: zanvestování několika stavebních parcel; přemístění zdravotního střediska; studie využitelnosti větrné energie v území; podpora výstavby individuálních a skupinových ČOV (formou příspěvku). Příspěvek mimo strategický plán: obnova vybavení zasedacího sálu na radnici.

B. Oblast životního prostředí: obnova lesoparku a vyhlídkových míst

Zdravá města, obec a regiony ČRC. Oblast sociální, zdravotní péče a vzdělávání: rekonstrukce. městských budov (fasád, střech) + kostel, pošta; dořešení zdravotní péče (budova střediska, zkvalitnění lékařské péče – kvalitní praktický lékař, další specialisté, udržení provozu lékárny); městský informační systém – interaktivní elektronický, rozcestníky k důležitým objektům; kompenzační fond pro soukromé subjekty.

D. Oblast kultury, volného času a cestovního ruchu: rekonstrukce č. p. 31; kamerový systém na exponovaná místa; bezbariérový přístup do veřejných budov; vytvoření zázemí pro volný čas mládeže – dráha na kolečkové brusle.

Diskuze o strategickém plánuZařazení požadavků podle Strategického plánu rozvoje města na roky 2008 – 2013:

Na základě výše uvedených priorit bude sestaven Akční plán rozvoje města na roky 2012 – 2013, který bude schválen na příštím veřejném zasedání zastupitelstva města. MA21, NSZM a město Mšeno děkují všem zúčastněným občanům za pomoc při sestavování Akčního plánu na roky 2012 – 2013 a doufají v další přínosnou spolupráci.

Vendula Šestáková, členka komise MA21