Městská pečeťBrusnéOlešnoOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města č. 1/2012


Město Mšeno, okres Mělník
OBECNĚ  ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA
města Mšena

č. 1/2012,
kterou se ruší obecně závazná vyhláška města č. 1/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Zastupitelstvo města Mšeno se na svém veřejném zasedání dne 29.02.2012 usnesením č. 10 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. d) zákona a ust. § 84 odst. 2 písm. h) č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Mšena č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Mšena č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem od vyhlášení.

Vyvěšeno: 02.03.2012
Sejmuto: 19.03.2012