Sousoší Immaculaty na nám. MíruNáměstí Míru panoramatickyKostel sv. Martina - Masarykova uliceSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Okénko do Kaniny


UčiOkénko do OU Kaninaliště v sousední obci mění svou tvář

Často mě zastavují spoluobčané a ptají se na činnost v naší škole OU Kanina. Jako soukromé učiliště už fungujeme čtvrtým rokem. Postupně se díky novým myšlenkám ve výuce, v inkluzi a vzdělávání pro všechny děti měníme v nový typ školy. Vzdělávají se u nás žáci ze základních škol praktických, speciálních a dostávají šanci i klienti sociální služby – žáci s osobní asistencí.  Jsou to často velmi výjimečné děti, které dokážou mnoho užitečných činností pod vedením dospělých. Během dne bývají při odborném výcviku s učiteli i osobní asistenti nebo instruktoři.

Odpoledne pak mají žáci možnost vybrat si z mnoha aktivit, které naše škola nabízí. Nejoblíbenějšími činnostmi jsou keramika v ZUŠ ve Mšeně, plavání v krytém bazénu na Mělníku, návštěvy divadelních představení v Mladé Boleslavi, vazačský a sportovní kroužek a kroužek vaření. Zahradníci tedy mají možnost se přiučit něco z kuchařiny a kuchaři zase vyrobit si svícen na Vánoce nebo velikonoční misku. A pečovatelé sbírají zkušenosti pro ergoterapeutickou činnost se svými klienty.

Okénko do OU KaninaPřed ukončením studia se žáci třetích ročníků seznamují se současnými možnostmi hledání práce a dostávají potřebné informace pro zařazení do společnosti. Spolupracujeme s úřady práce, s organizacemi, které zaměstnávají hendikepované občany, s pracovišti se sociální službou a obecními úřady v místě bydliště našich žáků.

Okénko do OU KaninaDíky malému počtu ve třídách se můžeme žákům věnovat individuálně, takže můžeme vzdělávat i nadanější děti, které z různých osobních důvodů nedokončily běžný učební obor. Často k nám přicházejí žáci, kteří zkoušeli více jiných škol, ale díky vysokým stavům ve třídách nebyli úspěšní. Tito žáci vykonávají odborný výcvik od druhého nebo třetího ročníku na pracovištích v místě svého bydliště. Za největší úspěch považujeme, když po závěrečných učňovských zkouškách v provozovně, kde vykonávali v průběhu studia praxi, dostanou možnost získat stálé zaměstnání. Právě v letošním roce ukončí jedna naše žákyně oboru pečovatelské služby studium a má již takovou pracovní nabídku. Před třemi lety absolvovala jiná naše žačka odborný výcvik v hotelu Don Giovanni v Praze a práci v Praze ve svém oboru má  i v současné době. Další absolventka oboru pečovatelské práce vykonávala také v Praze praxi ve speciální základní škole pro neslyšící. Byla jednou z prvních asistentek u autistických a současně sluchově postižených dětí, což je velice náročná a složitá kombinace vad. Naučila se základy znakové řeči a po závěrečných zkouškách ve zmíněné škole zůstala pracovat.

Okénko do OU KaninaNaše učiliště, stejně jako všechny školy, zpracovává každý rok tzv. minimální preventivní program, tedy jakýsi plán činností a opatření zaměřených na předcházení sociálně patologickým jevům. Pro ten náš jsme si vybrali motto: „Kdo si hraje, nezlobí.“ Díky tomu, že máme možnost působit na žáky i v odpoledních hodinách, snažíme se nabízet jim co nejvíce zajímavých aktivit a zapojit do těchto činností co nejvíce dětí. Ne každý rodič má však možnost zaplatit dítěti ještě něco navíc. Proto máme při škole zřízeno občanské sdružení ROZA Kanina, kam přispívají rodiče žáků a zaměstnanci školy členským příspěvkem 250 Kč ročně. Kromě nich se však našli i takoví rodiče, ale i příznivci z oblasti mimo školu, kteří nám výrazně pomáhají finančními dary, přesahujícími často i několikanásobně základní členský příspěvek.

Jindy zase žáci pomáhají při zahradnických úpravách v obcích, podnicích či soukromých zahradách a dostávají za tuto práci finanční odměnu. Všechny tyto peníze jsou používány na financování různých exkurzí, tematických zájezdů a výletů a díky nim mají při těchto akcích všichni žáci stejné podmínky. Nemůže se pak stát, že by se někdo například nemohl zúčastnit takovéto akce z finančních důvodů. Během roku jsou žáci za své pracovní výsledky, účast v soutěžích, za vzornou školní docházku apod. pravidelně odměňováni prožitkovými dárky (návštěva bowlingu, divadelních představení, Křižíkovy Fontány, planetária v Praze, 3D kina Flora atd.)

Další finanční prostředky se snažíme získávat vypracováváním různých projektů vyhlašovaných ministerstvy, krajským úřadem a jinými institucemi a firmami. V letošním školním roce se nám podařilo získat nemalou finanční částku právě na volnočasové aktivity.

Okénko do OU KaninaV lednu 2012 jsme poprvé uspěli (po 3 letech) s žádostí o dotaci na sociální službu osobní asistence, která je zřizována při naší škole. Dosud jsme tuto službu v odpoledních hodinách vykonávali dobrovolně, bez nároku na odměnu. Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům, kteří se mimo svůj pracovní úvazek obětavě věnovali žákům – klientům. Práce v tak různorodém kolektivu dětí je velmi náročná, ale radost dětí je baterií, která nás dobíjí. Všechny naše děti jsou výjimečné a překvapují nás každý den. Nadanější pomáhají pomalejším, pečovatelé si svůj obor rozšiřují i v mimoškolních aktivitách právě při práci s dětmi s osobní asistencí.  Samozřejmě, že řešíme problémy, které jsou i na ostatních školách, ale výjimeční jsme tím, že jsme malá škola, na všechny je „dobře vidět“ a problémy řešíme včas, vždy společně s žáky a rodiči.

Chtěla bych poděkovat všem našim partnerům, kteří nám umožňují uskutečňovat kvalitní odborný výcvik  na svých pracovištích, jmenovitě Domovu seniorů ve Mšeně, mšenské mateřské škole a ZŠ ve Mšeně a Městskému úřadu Mšeno za možnost pravidelné prezentace naší školy a práce našich žáků při vánočních a velikonočních výstavách v prostorách radnice. Poděkování patří též ZUŠ Mšeno, která se už několik let velmi úspěšně stará o výtvarné vzdělávání našich žáků. Díky ní máme ve škole i krásnou výzdobu z prací, které žáci sami vytvořili.

Pokud máte zájem navštívit naše učiliště, rádi vás po předchozí domluvě provedeme naším areálem. Pro školy připravujeme v rámci environmentální výchovy workshopy s ukázkou vazby a aranžérských prací. Naši žáci předvádějí vazačské práce přímo ve třídě ZŠ nebo mohou žáci ZŠ přijet k nám a sami si vyzkoušet něco z umění našich žáků.

Na závěr bych vás chtěla pozvat na velikonoční prodejní výstavu ve Mšeně dne 30. 3. 2012 a popřát vám všem v novém roce hodně osobních a pracovních úspěchů.

Mgr. Miroslava Fantová