Náměstí Míru ve MšeněSedlecSkramoušpamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Dva postupy do kraje


Nebývalý úspěch hudebního oboru ZUŠ Mšeno

Vzpomínám si, jak jsme před rokem a půl v ZUŠ Mšeno začínali s novým pojetím uměleckého vzdělávání v hudebním oboru; jak jsme trvali na tom, že prvořadým předpokladem musí být maximální a nesmlouvavá náročnost vůči sobě, učitelům, skrze kterou donutíme naše studenty ke stejné zátěži; jak jsme rodičům obhajovali nastoupenou cestu; jak jsme stáli – a v některých aspektech stále ještě stojíme – před téměř neprostupnou zdí, vystavěnou z dogmat, předsudků a jakýchsi prý „tradičních zvyklostí“; jak jsme tvořili Školní vzdělávací program, z něhož vyplývá, že student jednoho nástroje musí v rámci uměleckého vzdělávání strávit ve škole pět hodin týdně (1 individuální hodina, 2 hodiny teoretická příprava, 2 hodiny souborová hra); jak nás mnozí upozorňovali, že tak obrovský nárůst práce a zodpovědnosti naši studenti neunesou a odejdou. Nuže, stal se pravý opak! Dnes máme 98 studentů, což je nárůst o 80 dětí proti tehdejšímu stavu, a hrozí situace, že nebudeme moci ani vypsat termín zápisu, protože všichni čtyři učitelé mají přeplněné úvazky.

Prozatímním společenským vrcholem byl pro nás nedávný Vánoční koncert, jenž zcela zaplnil velký sál radnice ve Mšeně. Jen pro zajímavost: během prosince minulého roku uskutečnila naše škola 24 koncertních akcí ve Mšeně a blízkém okolí! 

Pro rok 2012 vypsalo MŠMT soutěž pro základní umělecké školy, do které se v naší škole přihlásilo 15 studentů – osm v kategorii sólový zpěv, sedm ve hře na dechové nástroje. Školní kolo se konalo v úterý 7. února před sedmičlennou porotou, ve které zasedli také nezávislí odborníci z Mělníka: Miroslav Malec – emeritní ředitel ZUŠ Mělník a Lenka Knechtlová – učitelka sólového zpěvu v ZUŠ Mělník. Porotu doplnili všichni čtyři učitelé naší školy: Mgr. Veronika Skopcová, Karel Horňák, Bc. A. Pavel Šebesta, Dr. Josef Šebesta a její ředitel Mgr. Čeněk Hlavatý.

Považuji za velký úspěch, že skrze přísně nastavená kritéria – každý porotce bodoval od 1 do 10 bodů, pro postup do okresního kola bylo nutné získat 80 %, to znamená 56 bodů ze sedmdesáti – postoupilo do okresního kola v sólovém zpěvu sedm studentek: Jana Podpěrová, Eliška Sobotková, Kristýna Hrušková, Zdeňka Prchlá, Anna Veselá, Brigita Klementová a Viktorie Egrtová. Ve hře na dechové nástroje postoupili do okresního kola: Barbora Lisá, Pavlína Pavlíková, Kateřina Šestáková – zobcové flétny, Veronika Šestáková – příčná flétna a Miroslav Šulc ve hře na trubku.

Jana Podpěrová, zpěvOkresní kolo sólového zpěvu se konalo v pondělí 13. února v Kralupech. Soutěžilo 22 studentů a studentek ze ZUŠ Mělník, Neratovice, Kralupy a Mšeno. Do krajského kola postoupilo pouze sedm soutěžících; tři chlapci a čtyři děvčata. Skvělého úspěchu dosáhla naše Jana Podpěrová, jež si písněmi Vyletěla holubička ze skály a Větře, větříčku vyzpívala první místo s postupem do krajského kola

Pavlína Pavlíková, zobcová flétnaVe hře na dechové nástroje se okresní kolo konalo ve středu 15. února na Mělníku. Také zde jsme dosáhli vynikajících úspěchů: Kateřina Šestáková a Barbora Lisá získaly první místo ve hře na zobcovou flétnu, každá ve své kategorii. Stejně tak první místo vybojoval Miroslav Šulc ve hře na trubku a Veronika Šestáková ve hře na příčnou flétnu. Pavlína Pavlíková pak získala úžasné první místo s postupem do krajského kola ve hře na zobcovou flétnu.

Tento výčet představuje jednak souhrnný historický úspěch, jakého hudební obor naší školy dosud nikdy neokusil, a jednak posvěcení náročnosti uměleckého studia, bez něhož by prosazení se v krajských či dokonce celostátních kontextech nebylo možné. Je to stejné jako ve sportu. Pouze ten, kdo je schopen velkého úsilí, může uspět.   Přeji všem reprezentantům naší ZUŠky hodně úspěchů na jejich náročné cestě, hlavně však mnoho radosti s hudbou.   

PhDr. Josef Šebesta, Ph. D., vedoucí hudebního oboru