Masarykova škola ve MšeněBrusnéVěž kostela sv. MartinaOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Informace o zbrojních průkazech


Chci se stát držitelem zbrojního průkazu, co mám dělat?
Podat na odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, příslušné podle vašeho trvalého pobytu přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti. Zkouška se skládá z teoretické části, praktické části a střelby. S termínem a místem zkoušky bude žadatel seznámen přímo na příslušném oddělení (zkouška se uskuteční na vybrané střelnici, za přítomnosti akreditovaného zkušebního komisaře). Po obdržení osvědčení o odborné způsobilosti si na příslušném, výše uvedeném odboru Policie ČR podat žádost o vydání zbrojního průkazu, spolu s osvědčením o odborné způsobilosti, posudkem od praktického lékaře, dvěma fotografiemi a kolky (za každou požadovanou skupinu je kolek 500 Kč).

Končí mi platnost zbrojního průkaz a chci dobu platnosti prodloužit, jak postupovat?
Ve lhůtě dva až šest měsíců před skončením platnosti podat na příslušném odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Žádost o vydání zbrojního průkazu – nového zbrojního průkazu po uplynutí doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu (přesný název formuláře), spolu s posudkem od praktického lékaře, dvěma fotografiemi, kolky.

U žádostí o vydání nového zbrojního průkazu podaných 3–6 měsíců před skončení doby platnosti zbrojního průkazu, činí správní poplatek 300 Kč. U žádostí podaných méně než dva měsíce před uplynutím doby platnosti stávajícího zbrojního průkazu, držitel uhradí správní poplatek ve výši 500 Kč, za každou požadovanou skupinu. Správní poplatek se hradí v kolcích). Dále žadatel předloží k fyzické kontrole zbraně, průkazy zbraní a zbrojní průkaz, žadatelé se skupinou C (k loveckým účelům) i lovecký lístek.

Na koho se mohu s výše uvedenými žádostmi obrátit?
Jestliže jste trvale bytem na území okresu Mělník nebo Mladá Boleslav, bude se Vaší žádostí zabývat místně příslušné oddělení správního řízení, které sídlí na adrese:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, Mělník, tel. 974 876 300 – 305, e-mail: krpstck.oszbm.me@mvcr.cz