SedlecMěstské lázně - koupalištěBrusnéBrusné

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Bohatá nabídka


Zpráva o činnosti Městské knihovny Mšeno v roce 2011

Statistika: Počet registrovaných čtenářů v roce 2011 dosáhl počtu 225, což činí 11,25 % z celkového počtu obyvatel města. Počet výpůjček činil 7769 knih a 869 čísel časopisů. Bylo vyřízeno 52 rezervací a 27 požadavků na meziknihovní výpůjční službu. Knihovnu navštívilo také 2037 uživatelů internetu, který byl zdarma. Do knihovního fondu přibylo 397 nových knih (268 pro dospělé, 109 pro děti).

Akce, které knihovna uspořádala či se na nich podílela: ve spolupráci se ZŠ Mšeno to byla účast na 11. ročníku Noci s Andersenem - proběhlo spaní ve škole se čtením a soutěžemi. Proběhl Týden knihoven, kdy byla v rámci této akce vyhlášena čtenářská amnestie.

Pasování prvňáčků na rytíře čtenářského řádu – proběhlo 21. 6. 2011 v obřadní síni Městského úřadu za přítomnosti pana starosty, děti z prvních tříd byly pasovány knihovnickým mečem a obdržely čtenářské průkazy na celý rok zdarma.

Ve spolupráci se ZŠ proběhlo také 15 besed hlavně pro 1. stupeň ZŠ. Témata těchto besed si předem domluvili vyučující (například pohádky, pověsti, základní knihovnické lekce, které obnášejí seznámení s knihovnou a s jejími službami, encyklopedie, Eduard Štorch, Václav Čvrtek). S paní učitelkou H. Házovou a její třídou spolupracujeme více. Chodí pravidelně každý měsíc a zároveň se tato třída účastní malé soutěže, která má za cíl podpořit větší zájem o četbu a knihy vůbec.  Byla také vyhlášena výtvarná soutěž (se ZUŠ a ZŠ) s názvem „Skřítek knihovníček“, 1. cenu získaly děti za MŠ Mšeno.

Knihovna také spolupracuje s Klubem seniorů, připravuje přednášky např. na téma J. L. Píč, Pražský hrad apod.

Změny v Městské knihovně od 5. 1. 2012
Výpůjční doba: po 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00, st 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00, čt 8:00 – 11:30, 12:30 – 15:00 h (nově).

Ceník služeb:
Poplatky za registraci (na 12 kalendářních měsíců) zůstávají stejné: 200 Kč dospělí, 100 Kč důchodci, 60 Kč děti. Mění se poplatek za užívání internetu: 15 minut – zdarma pro všechny uživatele (platí pouze při jedné návštěvě počítače denně), za každých následujících 15 min je služba zpoplatněna částkou 10 Kč.
Důležité upozornění: v týdnu od 6. do 10. února bude knihovna uzavřena z důvodů revize knihovního fondu.