Busta F.PalackéhoSedlecInteriér kostela sv. MartinaMěstské lázně po sezóně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Odpověď z ministerstva


Ilustrační fotoDalší podněty k Městské památkové zóně

Starosta města Ing. Martin Mach obdržel odpověď na svůj dopis od dr. Anny Matouškové, náměstkyně ministryně kultury, ve věci petice za zrušení Městské památkové zóny Mšeno. Dopis uvádíme v plném znění:

Vážený pane starosto,
obdržela jsem Váš dopis ze dne 2. prosince 2011 a doklady vztahující se k petici za zrušení městské památkové zóny Mšeno. Velmi si vážím názoru zastupitelstva města, které se postavilo proti petičnímu požadavku občanů a hledá jinou cestu k odstranění problémů spojených s památkovou ochranou území. Ani Ministerstvo kultury nemá v záměru rušit prohlášení městské památkové zóny Mšeno a odstranění slabých stránek systému památkové péče bude řešit v obecné rovině prostřednictvím legislativních změn. Toto stanovisko sděluje zdejší úřad samostatným dopisem rovněž petičnímu výboru.

Váš dopis potvrzuje v mnohých ohledech vlastní zjištění Ministerstva kultury, z nichž vychází i zpracovaná Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 – 2016. Mezi hlavní cíle Ministerstva kultury patří například zavedení systému finančních kompenzací omezení vlastnických práv u nemovitostí v památkových rezervacích a zónách, které nejsou kulturními památkami, přijetí komplexní právní úpravy ochrany archeologického dědictví, zvýšení úrovně odborného vzdělávání pracovníků památkové péče, zkvalitnění poskytovaných informačních služeb a lepší prezentace oboru památkové péče i těsnější spolupráce s jinými orgány veřejné správy. Vaše návrhy konkrétních opatření Ministerstvo kultury zváží v rámci přípravy nového památkového zákona, jehož věcný záměr se v současnosti zpracovává.

Závěrem bych chtěla ocenit Vaši aktivitu ve věci pořízení plánu ochrany. Plán ochrany poskytuje možnost přizpůsobení rozsahu výkonu státní památkové péče místním podmínkám, což nepochybně vyřeší alespoň některé z Vašich současných problémů. S úctou

PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministryně kultury