SedlecDomov seniorů (foto: M.Měšťan)Bezděz (foto: Zd. Bergl)Vojtěchov

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.10 z 13.12.2011


Usnesení z veřejného zasedání č. 10
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 13.12.2011

 1. ZM schvaluje směnnou smlouvu na část pozemku p. č. 122, a to oddělovacím geometrickým plánem č. 729-869/2010 nově vzniklé p. p. č. 122/4 o výměře 11 m2 v k. ú. Mšeno, která je ve vlastnictví města Mšena, za část st. p. č. 200, a to stejným GP nově vzniklé p. p. č. 3496 o výměře 2 m2 a nově vzniklé p. p. č. 3499 o výměře 3 m2 obě v k. ú. Mšeno, které jsou ve vlastnictví manželů Kejhových, trvale bytem ve Mšeně. Rozdíl v ceně pozemku zaplatí manželé Kejhovi městu ve výši 100,- Kč/m2.
  Náklady spojené se směnnou smlouvou budou hradit účastníci směnné smlouvy  každý polovinu.
 2. ZM revokuje usnesení č. 7 ze dne 22.03.2010 a č. 6 ze dne 24.5.2010 a schvaluje směnu části p. p. č. 432/4 a části p. p. č. 432/1, obě v k. ú. Mšeno, které jsou ve vlastnictví města Mšena, za část p. p. č. 436/2 PK  a 436/2 KN obě v k. ú. Mšeno, které jsou ve vlastnictví p. K. Zabilanského.
 3. ZM schvaluje 12. rozpočtovou úpravu rozpočtu města na rok 2011. ZM pověřuje radu města k provedení a schválení případných rozpočtových opatření v oblasti příjmů a výdajů, které by se týkaly rozpočtu roku 2011 a nastaly v době od 14.12.2011 do 31.12.2011, podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a k předložení těchto schválených rozpočtových opatření na první veřejné zasedání ZM v roce 2012.
 4. ZM schvaluje rozpočet města Mšena na rok 2012.
 5. ZM schvaluje návrh rozpočtu Sdružení obcí Kokořínska na rok 2012 předložený městem Mšenem.
 6. ZM schvaluje zahájení přípravy projektu „Rekonstrukce místních komunikací ve Mšeně" v rozsahu ulic Husova, Palackého, Žižkova, Jezerní a Tyršova. Žádost o dotaci bude podána do ROP SČ v r. 2012.
 7. ZM schvaluje podání níže uvedených žádostí na Středočeský kraj o dotace a zároveň schvaluje spoluúčast města (vlastní prostředky):
  - Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství
  Název projektu: Zalesnění části pozemku černé skládky
  - Středočeský Fond kultury a obnovy památek
  Název projektu: Rekonstrukce oplocení areálu Městských lázní Mšeno
  - Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
  Název projektu: Oprava místní komunikace Na Skaličkách ve Mšeně
  - Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence
  Název projektu: Atletické závody školní mládeže o putovní pohár Máchova kraje pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií
  - Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání
  Název projektu: Cyklobusy Máchovým krajem - Kokořínsko
  Spoluúčast města bude u všech uvedených projektů ve výši 10%.
 8. ZM schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině ZUŠ Mšeno, příspěvkové organizace.
 9. ZM schvaluje členství města Mšena v občanském sdružení Vyhlídky jako samostatného člena.
 10. ZM schvaluje dar města p. starostovi ve výši jeho jednoho měsíčního platu.
 11. ZM pověřuje p. starostu jednáním se zástupci KDU-ČSL o účasti člena zastupitelstva města Mšena p. Martínka, který byl zvolen za tuto volební stranu, na veřejných zasedáních zastupitelstva města.