OlešnoSedlecNáměstí Míru panoramatickySousoší panny Marie, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Mšenské střípky


Znovu o MPZ

Dámy a pánové, na posledním veřejném zasedání zastupitelstva jsem byl svědkem velmi vzrušené, leč přesto zajímavé diskuze k petici za zrušení Městské památkové zóny. Dovolím si zde, coby nezaujatý pozorovatel, několik postřehů.

Předně bych řekl, že iniciátoři petice zvolili její znění trochu nevhodně a velmi radikálně. Z debaty jsem pochopil, že hlavním problémem je velmi konzervativní přístup pracovnic Památkového ústavu k některým vlastníkům soukromých nemovitostí, nikoli např. odborné řešení rekonstrukce Městských lázní, budovy radnice, střechy kostela sv. Martina, či typu veřejného osvětlení na náměstí Míru. Památková zóna tedy podle mne problémem není, problémem je posuzování jednotlivých nemovitostí!

Pro petiční výbor by tedy bylo mnohem efektivnější spojit se při prosazování svých požadavků se současnou samosprávou, a ne ji činit zodpovědnou za vyhlášení Městské památkové zóny v roce 2003 (!), které drtivá většina současných zastupitelů nemohla nijak ovlivnit. Jen tak by totiž bylo možno vyvinout efektivní tlak na památkáře, který by způsobil nějakou změnu. Žijeme v malém městě, a pokud se sami nedokážeme domluvit, jak ovlivnit věci zvenčí, ničeho nedosáhneme!

Další postup řešení, přijatý zastupitelstvem, se mi však také nezdá příliš efektivní. Schůzka s nově jmenovanou vedoucí krajského pracoviště Památkového ústavu nic nevyřeší. Dotyčná je v úřadě krátce, není seznámena s konkrétními případy a jejich posuzováním. Nezvolí tak směrem ke svým podřízeným žádné radikálnější opatření a problém vyzní do ztracena.

Já osobně bych navrhoval schůzku ve formátu 3/3/3 (samospráva/památkáři/občané), na které by se domluvil jakýsi pevný „jízdní řád“ pro jednání s vlastníky nemovitostí. Marná sláva, odborné pracovnice Památkového ústavu prostě musí před občany transparentně obhájit svou vizi a získat je na svou stranu, nemohou svá rozhodnutí „direktivně“ nařizovat.

P. S.: Pro zajímavost jsem se v jedné nevládní organizaci, zabývající se památkami v městech dotázal, zda někdy v minulosti Ministerstvo kultury nějakou památkovou zónu zrušilo. Odpověď byla samozřejmě záporná...

Václav Novák

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s panem Josefem Babákem na jeho poslední cestě, za květinové dary a slova útěchy. Poděkování patří také Pohřební službě ve Mšeně za zajištění všech smutečních záležitostí a obřadu, Zahradnictví ve Mšeně za květinovou výzdobu, společnosti SOK za zajištění autobusu. Zvláštní poděkování patří paní Marušce Štráchalové za upřímný smuteční projev a členům SK Mšeno, především pánům Jirkovi Guttenbergovi a Láďovi Píčovi za čestnou stráž u našeho zesnulého.

Anna Babáková, syn a dcery s rodinami

Podzimní koncert
Termín: neděle 20. listopadu 2011. Čas: v 16 hodin. Místo: evangelický kostel ve Mšeně (vedle Domova seniorů). Účinkují: dr. Josef Šebesta – bas, Pavel Šebesta – klavír, Dagmar Drahovzalová – soprán, Alexandr Visič – kytara, Veronika Bímová – flétna, Tereza Kyselová – flétna, Veronika Skopcová – flétna. Program: T. Akimenko, F. Poulenc, G. Caccini, A. Dvořák, J. Dowland a F. L. Dusík.

Klub seniorů - program na listopad 2011

3. čt 16 h, knihovna MěÚ
TOULKY PO PRAZE: Pražský hrad v průběhu staletí – od 9. století až do současnosti. Téma uvede Martina Hanzlová.

24. čt 16 h, sladovna Mšeno MYSLIVOST, MŮJ KONÍČEK I LÁSKA – beseda o činnosti mysliveckého sdružení ve Mšeně včetně ukázkytrofejí. Téma uvede Svatopluk Houserek.                             

Bližší informace: Jana Švecová – osobně v prodejně obuvi na náměstí ve Mšeně nebo na tel. 315 693 005, Alena Oupická – tel. 732 159 134, Michal Šimek tel. 608 718 898. Činnost Klubu seniorů se koná s podporou města Mšena.

Pozvánka na přednášku
V pátek 4. listopadu 2011 od 18 hodin v modlitebně evangelického kostela ve Mšeně, Boleslavská ul. 9 (vedle Domova seniorů) se uskuteční přednáška s diskuzí na téma Stres v našem životě – jak stresové situace rozpoznávat a jak stres účinně zvládat.

Anotace: Zátěžové (či stresující) situace patří mezi nejběžnější zkušenosti, jimž jsou lidé denně vystavováni. Stresory, tj. podněty, které vyvolávají stres, vedou k řadě fyziologických reakcí a ke změnám v oblasti chování. V důsledku dlouhodobě působícího stresu dochází k psychickým poruchám a dysfunkcím v oblasti imunitního systému. V našem životě se stresovým situacím nemůžeme vyhnout, ale pochopení psychologických a fyziologických mechanismů stresu nám může pomoci včas stresové situace rozpoznávat. Pro zachování nejen duševního zdraví je nutné naučit se stres zvládat. Účinných technik na zvládání stresu je vícero. Jejich přehled tvoří součást přednášky.

Přednáší: PhDr. Ladislav Csémy, studoval jednooborovou psychologii na FF UK Praha. V současné době působí jako vedoucí Laboratoře sociální psychiatrie Psychologického centra Praha. Zabývá se psychologickými a sociomedicínskými aspekty závislostí, psychiatrickou epidemiologií a psychologií zdraví. Absolvoval stáže a studijní pobyty v USA, Norsku a Francii. Byl řešitelem nebo spoluřešitelem řady domácích i mezinárodních výzkumných projektů. V roce 2002 získal Vondráčkovu cenu za přínos v oblasti psychiatrického výzkumu. Vstupné dobrovolné.

Přišlo nám psaní

Reakce na článek Jak slavili baráčníci... (autorka Marie Říhová)

Vážená paní pisatelko,
vždy se těším na nové vydání Mšenských novin, které přečtu celé, bez vynechání jediného článku, pokaždé se dozvím něco nového, zajímavého. Tak tomu bylo i 1. října, kdy se mi dostalo do rukou číslo 9/2011. Chtělo by se mi napsat, že i Váš článek byl hezký, kdybyste ho nepokazila tím, že:
1) kritizujete rybářský spolek a stranu ODS za uskutečnění akcí ve stejný den, kdy měla baráčnická obec 100. výročí od založení a za
2) zbytečnou větou, že zaměstnance městského úřadu není nikde vidět.

Zde musím reagovat.
1) Zdá se mi běžné, že se některé akce různých spolků během roku překrývají, každý z občanů si může vybrat, kterou navštíví, někdo, pokud má zájem, jich zvládne i více. Domnívám se, že ani rybářské závody, ani akce ODS na koupališti návštěvnost Vašeho výročí nijak neohrozila. Bohužel, ani jednomu sdružení nepřálo počasí, tudíž Vás mohu ujistit, že návštěvnost byla mizerná. V obou sdruženích jsou také lidé, kteří těmto akcím věnují svůj čas a úsilí. Navíc termín rybářských závodů je již několik let stejný – vždy poslední víkend v srpnu.

2) Zaměstnance MěÚ není nikde vidět? Já osobně navštěvuji ve Mšeně mnoho akcí, ať je to fotbal, plochá dráha, akce rybářského spolku, TJ Sokol – nohejbal, volejbal, Enduro závody a vídám zde své kolegyně a kolegy ze zaměstnání, jen s Vámi jsem se ještě nesetkala, přesto Vám to nemám za zlé. Bude to nejspíš tím, že jsme rozdílné generace a různých zálib.

Reakci na Váš článek píši v době, kdy mám v sobě velký smutek, přesto bych nechtěla, aby moje odpověď vyzněla v nepřátelském tónu. Chtěla jsem jen – trochu zamyšlení…

Ivana Krúpová