Bezděz (foto: Zd. Bergl)Kostel sv. Martina - Masarykova uliceOlešnoBusta T.G.M. v parku před školou

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Deklarace Mšeno - Zdravé město


Projekt Mšeno - Zdravé město

D E K L A R A C E

I.

Projekt Mšeno - Zdravé město, který dnes přijímá zastupitelstvo města, je základním dokumentem pro aktivity města v mezinárodním „Projektu Zdravé město“ a mezinárodním programu „místní Agenda 21“.
Tyto mezinárodní programy, které probíhají pod patronací Organizace spojených národů a jejích institucí (Světová zdravotní organizace – WHO), za podpory Evropské unie a ve spolupráci s mnoha dalšími význačnými odbornými partnery, jsou v prostředí České republiky realizovány Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM ČR).
Věříme, že Projekt Mšeno – Zdravé město bude municipalitě pomáhat ke kvalitnímu místnímu rozvoji, naplnění mezinárodních standardů veřejné správy a současně k dosažení dobrého jména našeho města v rámci regionu, České republiky i Evropy.

II.

Přijetím Projektu Mšeno – Zdravé město je potvrzen zájem města o naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života, a k jejichž naplňování se Česká republika zavázala, zejména:

-         Agenda 21, dokument Organizace spojených národů

-         Zdraví 21 (Health 21), dokument Světové zdravotní organizace a dalších významných mezinárodních a národních dokumentů

-         Národní akční plán zdraví a životního prostředí (NEHAP), dokument Vlády ČR.

III.

Přijetím této deklarace město potvrzuje svůj zájem být řádným členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Asociace a její odborní partneři budou poskytovat městu pomoc v postupu ke zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života v rámci Metodiky NSZM ČR. Město má možnost aktivně spolupracovat s ostatními členy NSZM ČR. Činnost města podle Projektu Mšeno – Zdravé město bude naplňovat mezinárodně uznávaná doporučení EU a OSN v rámci kvality veřejné správy a rozvoje města, kterými jsou zejména:

-                     místní Agenda 21

-                     místní realizace dokumentu Zdraví 21

-                     místní Akční plán zdraví a životního prostředí (LEHAP).

IV.

Při vědomí důležitosti výše uvedených cílů se město rozhodlo k následujícímu postupu:
Město zajistí nezbytné podmínky a zázemí pro řízení a realizaci Projektu Mšeno – Zdravé město v souladu s doporučeními asociace NSZM ČR.
V návaznosti na projekt bude inovován a doplněn proces strategického plánování a řízení rozvoje města Mšena, který se bude dotýkat rozvoje v oblasti zdraví, oblasti životního prostředí, oblasti ekonomické a hospodářské, i v oblasti sociální a kulturní.
Strategický rozvoj města bude probíhat v kvalitě místní Agendy 21, tedy s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje města a v partnerské spolupráci s občany. Město bude v rámci projektu usilovat o spolupráci se zástupci jiných úřadů, institucí a škol, i se zástupci hospodářského a nevládního sektoru.

Ve Mšeně dne 15.02.2010