SedlecBezděz (foto: Zd. Bergl)Vítejte ve MšeněBusta T.G.M. v parku před školou

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č.8 z 10.10.2011


Usnesení z veřejného zasedání č. 8
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 10.10.2011

  1. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej části p. p. č. 372/3 v k. ú. Mšeno, geometrickým plánem č. 738-466/2011 nově vzniklé p. p. č. 372/41 o výměře 97 m2 v k. ú. Mšeno manželům Havlíčkovým, trvale bytem ve Mšeně za cenu 100,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
  1. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej části p. p. č. 372/3 v k. ú. Mšeno, geometrickým plánem č. 738-466/2011 nově vzniklé p. p. č. 372/40 o výměře 76 m2 v k. ú. Mšeno pí Drahomíře Kováčové, trvale bytem ve Mšeně za cenu 100,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
  1. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej části p. p. č. 372/3 v k. ú. Mšeno, geometrickým plánem č. 738-466/2011 nově vzniklé p. p. č. 372/38 o výměře 150 m2 v k. ú. Mšeno Barboře a Jindřichu Hulínovým - Mihalcovým, trvale bytem ve Mšeně za cenu 100,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
  1. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej části p. p. č. 530/1 v k. ú. Sedlec u Mšena, část Hradsko, geometrickým plánem č. 159-467b/2011 nově zniklé p. p. č. 530/5 o výměře 5 m2 a 530/6 o výměře 41 m2 paní Stanislavě Vajnerové, trvale bytem Mělník za cenu 100,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
  1. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej části p. p. č. 530/1 v k. ú. Sedlec u Mšena, část Hradsko, geometrickým plánem č. 159-467a/2011 nově zniklé p. p. č. 530/4 o výměře 63 m2 paní Evě Zapletalové, trvale bytem Praha 3 za cenu 100,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
  1. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej části p. p. č. 530/1 v k. ú. Sedlec u Mšena, část Hradsko, geometrickým plánem č. 153-21/2011 nově zniklé p. p. č. 530/3 o výměře 160 m2 panu Václavu Kočímu, trvale bytem ve Mšeně, části Hradsko za cenu 100,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
  1. ZM schvaluje rozpočtové úpravy č. 8, 9 a 10 rozpočtu města na rok 2011.
  1. ZM schvaluje mimořádnou dotaci ve výši 50 000,--  Kč Plochodrážnímu klubu Mšeno.
  1. ZM pověřuje kontrolní výbor kontrolou zaměřenou na provoz automobilů Domova seniorů Mšeno.
  1. ZM schvaluje financování akce "Rekonstrukce komunikace Na Skaličkách" včetně veřejného osvětlení z Fondu rozvoje a rezerv.