Radnice v ziměRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkKostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláMěstské lázně po sezóně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

ZUŠ Mšeno vás zve...


Ze zdařilého Folklorního festivaluZákladní umělecká škola ve Mšeně zahájila školní rok 2011/2012, jednak s rozšířenou výukou výtvarného umění – od října zde kromě osvědčených technik plošné a prostorové tvorby (kresba, malba, grafika a keramika…atd.) plánujeme výuku kovářských uměleckých řemesel, od listopadu pak výuku umělecké černobílé fotografie, a jednak také s výrazným nárůstem studentů hudebního oboru na celkový počet 93.

Součástí individuální výuky konkrétního hudebního nástroje je dvouhodinová týdenní lekce pod názvem Recepce a reflexe hudby, při níž se studenti seznamují nejen s hudební teorií a historií, ale prostřednictvím povinného sborového zpěvu také s vlastními hlasovými a interpretačními schopnostmi. Další součástí výuky hudebního oboru je orchestr a soubor zobcových fléten. To vše v mezích nového Školního vzdělávacího programu, který si vypracovali pedagogičtí představitelé školy – v intencích školského zákona – z hlediska tradice, potřeb regionu, ale i na základě vlastních zkušeností.

Základní ideou ŠVP je, že ZUŠ Mšeno chce být garantem kulturního života ve Mšeně a v jeho okolí. To znamená, že se nemůžeme přizpůsobovat dosavadní realitě, nýbrž musíme iniciovat a realizovat i vlastní projekty, které podpoří rozvoj kulturních tradic Kokořínska a spolupráci mezi různými organizacemi a spolky. Tak už 20. srpna letošního roku proběhl v Městských lázních Folklorní festival Mšeno, a to zcela v organizačních a společenských intencích naší ZUŠky. V součinnosti obou uměleckých oborů, výtvarného a hudebního, vznikají projekty, jež překračují nejen hranice školy, ale i regionu, v němž škola působí. S těmito projekty vás budeme pravidelně jednou za měsíc informovat, aby proklamované předsevzetí o garanci kulturního života mohlo vstoupit do reality.

Ve dnech 16. až 18. září se Základní umělecká škola Mšeno prezentovala na Mělnickém vinobraní. Představili jsme zde díla našich žáků a zbrusu nový kalendář na rok 2012. Výtvarné počínání pedagogů naší školy doprovázel koncert studentek sólového zpěvu ZUŠ Mšeno na pódiu Staročeského jarmarku. Základní umělecká škola Mšeno vytvořila u příležitosti 100letého výročí konání Mělnického vinobraní čtyři gigantické lahve vína inspirované Zámeckým vinařstvím knížete Jiřího Lobkowicze k trvalé připomínce a propagaci nejen svátku vína, ale i umu žáků ZUŠ Mšeno.

V den státního svátku 28. září v 15 hodin se v organizační spolupráci ZUŠ Mšeno a obce Velký Borek bude konat II. setkání občanů před kaplí sv. Václava ve Velkém Borku. Akci zahájí starosta obce ing. Josef Procházka, budou připraveny krátké přednášky na téma Svatý Václav a česká státnost a Proměny svatého Václava v českém výtvarném umění. V rámci dalšího programu přednesou studentky ZUŠ Mšeno chorál sv. Václave a české národní písně. Důležitým bodem akce byla prezentace výtvarného řešení zrekonstruované výmalby kaple sv. Václava ve Velkém Borku, kterou realizovaly studentky výtvarného oboru ZUŠ pod vedením ředitele školy Mgr. Čeňka Hlavatého již před rokem.

V úterý 4. října v 18 hodin bude ve výtvarném ateliéru na Mělníku (Fügnerova ulice) založena galerie a slavnostně zahájena vernisáž díla talentovaného studenta Matěje Kubálka. Vernisáž doprovodí studenti hudebního oboru hrou na hudební nástroje a sólovým zpěvem pod vedením PhDr. Josefa Šebesty, PhD.

Ve čtvrtek 6. října v 17 hodin bude v prostorách Regionálního muzea Mělník slavnostně zahájena vernisáž Ochrana přírody a krajiny ČR k 35. výročí založení CHKO Kokořínsko. Vystaveny budou také práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Mšeno s nedílným hudebním doprovodem, o který se postarají studentky hudebního oboru ZUŠ Mšeno.

V úterý 11. října v 15 hodin se na radnici ve Mšeně uskuteční vernisáž Ozvěny Folklorního festivalu Mšeno, který se konal 20. srpna v prostředí Městských lázní, plně v organizační režii ZUŠ Mšeno, s laskavým finančním přispěním města Mšena a hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha. Při vernisáži si poslechneme lidové písně v podání našich studentek.

V úterý 18. října v 17 hodin bude v budově ZUŠ Mšeno slavnostně otevřena galerie – výstavou „Ozvěny Výtvarné prázdninové školy ve Mšeně“ – velice úspěšné letní akce. Součástí je i vystoupení studentů hudebního oboru v novém koncertním sále školy.

V týdnu od 17. do 21. října proběhnou v koncertním sále ZUŠ Mšeno interní koncerty, jež připravujeme především pro rodiče studentů. Jsou však otevřené pro všechny zájemce o hudební produkce. Význam těchto interních koncertů spočívá především v koordinaci pedagogů, rodičů a studentů. Rodiče mají možnost sledovat hudební i mentální vývoj svého dítěte jednak v kontrastu s jeho vrstevníky a také s odvíjejícím se časem. Interních koncertů bude v tomto školním roce devět, velkých veřejných koncertů také devět, příležitostných hudebních vystoupení více než dvě desítky.

Na všechny jmenované akce ZUŠ Mšeno jste srdečně zváni.

PhDr. Josef Šebesta, PhD.