Obří hlava a žábaSkramoušVojtěchovSkalní kaplička v Boudecké rokli

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Jak slavili baráčníci...


Oslavy 100 let baráčnické obce
Naše baráčnická obec oslavila v sobotu 27. srpna 100 let od svého založení. Měli jsme velké obavy, jestli budeme mít návštěvu. Datum jsme měli nahlášené rok předem. Vše kolem zajišťování oslavy stálo nemálo snažení našich členů a též finančních prostředků, proto jsme byli velmi rozhořčeni, když jsme se dozvěděli, že ve stejný den pořádá rybářský spolek závody a strana ODS rozloučení s prázdninami na koupališti.
Oslavy 100 let baráčnické obce
Přestože Mšeňáků nás přišla podpořit jen hrstka (nepočítám do toho naše tetičky a sousedy), účast byla uspokojivá. Baráčníci nás nenechali na holičkách. Přijeli zástupci V. župy, obce Čemeřic, Kosmonos, Bobrovic, Bukovna, Bělé pod Bezdězem, Dolního Bousova a Března. Velkou radost nám udělali baráčníci z Otvic a Sokolova, jichž přijelo rovných dvaačtyřicet.
Prapor baráčnické obce
Naší oslavy se také zúčastnil místostarosta města Svatopluk Houserek a zastupitelka Marie Štráchalová, která měla velmi pěknou řeč, takovou od srdce. Na dopoledním zasedání jsme obdrželi od zástupců V. župy a baráčníků z Otvic památné stuhy, které připnuli na náš prapor.
V družné zábavě
Od 12.30 do 13 hodin vítala naše návštěvníky Přívoranka svými pěknými melodiemi. Potom následovala vystoupení folklorního souboru Furiant z Malé Bělé, žáků mšenské základní umělecké školy, opět Furiant „Trochu jinak“ a posledním vystupujícím byl mšenský pěvecký sbor Intermezzo pod vedením pana Horňáka. Velice nás překvapilo a zároveň potěšilo, když na závěr vystoupení zazpívali baráčnickou hymnu. Přívoranka poté opět zahrála k tanci i poslechu. Také jsme si s tetičkami zatančily, bohužel nám ale schází muži, tak jsme si musely vystačit samy.
Marie Červinková, starostka mšenské Obce baráčníků
Těší nás, že se oslava vydařila, jsme spokojeni. Nedá mi to, abych se nezmínila o práci lidí ve spolcích. Ať už je to baráčnický nebo okrašlovací spolek a ostatní. Všichni vydávají určité úsilí při svých akcích. Vždy přijde Mšeňáků velmi málo, většinou přijdou lidé z okolních obcí. Například zaměstnance městského úřadu není nikde vidět (vyjma pozvaných). Asi nemají čas… Jak by to ale vypadalo, kdyby neměl čas nikdo?

Nyní bych chtěla hlavně poděkovat tetičce rychtářce Marii Červinkové za velké úsilí, které při organizaci oslavy vynaložila, bez ní by to opravdu nešlo. Také chci poděkovat všem členkám a členům, kteří nám pomáhali a všem tetičkám za upečené dobroty. Adéle, Evě a Radkovi za obsluhu hostů. Paní Novákové za občerstvení a za pomoc paní Nečasové a Dlouhé. V neposlední řadě též Janě a Pavlovi, kteří se velice zasloužili o to, aby vše klapalo. Dále manželům Vondřichovým za výborné koláčky a preclíky upečené v rámci sponzorského daru.

S přáním dobrého zdraví za obec baráčníků Mšeno

Marie Říhová, syndička