Památník mistra Jana Husa, foto: Petra NejedláPoklička z úpatíSousoší Immaculaty na nám. MíruSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Archeologové středních Čech


Archeologové středních ČechOd 13. srpna do 30. září bude na radnici ve Mšeně otevřena výstava Archeologové středních Čech, která vznikla k poctě prof. J. L. Píče, mšenského rodáka, jehož 100. výročí úmrtí si v tomto roce připomínáme. Výstava stručně seznámí návštěvníky s životními osudy Josefa Ladislava Píče, Jana Hellicha, Klimenta Čermáka a Václava Krolmuse. Všichni jmenovaní se narodili a působili ve středních Čechách a všichni se zapsali zlatým písmem do dějin naší archeologie. Na výstavě budou k vidění především některé z jejich četných archeologických nálezů. Zvláště atraktivní je například výbava žárového hrobu doby římské z Dobřichova nebo soubor keltských bronzů, které zapůjčilo Národní muzeum. Další velmi hezké ukázky pravěkých předmětů zapůjčila muzea v Poděbradech a Čáslavi. Výstava je doplněna ukázkou nálezů z místních lokalit Mšeno, Sedlec a Hradsko. Pro zvídavou mládež bude připraven doprovodný program s archeologickou tématikou.
Archeologové středních Čech
Pořádající muzea a instituce: Městský úřad Mšeno, České muzeum stříbra Kutná Hora, Národní muzeum Praha, Polabské muzeum Poděbrady, Městské muzeum a knihovna Čáslav, Regionální muzeum Mělník. Autorky výstavy a doprovodného programu: RNDr. Jana Králová a Stanislava Doležalová, DiS. Na přípravě výstavy se dále podíleli: Karel Zabilanský, Ing. Luboš Král, PhDr. Alena Veselá, Irena Cudlínová, Mgr. Marcela Prieložná a Jiří Hartman.

Několik slov úvodem
V tomto roce uplyne 100 let od smrti prof. PhDr. Josefa Ladislava Píče. Jubileum nejvýznamnějšího českého archeologa konce 19. a začátku 20. století bylo hlavním impulsem pro uskutečnění této výstavy. Rádi bychom však širší veřejnosti představili také dva současníky profesora Píče.
Archeologové středních Čech
Prvním z nich je PhMr. Jan Hellich, lékárník z Poděbrad, nadšený amatérský archeolog, dlouholetý Píčův spolupracovník a blízký přítel. Připomeňme ještě, že letos uplyne 80 let od jeho smrti. Druhým je Kliment Čermák, ředitel školy v Čáslavi, který se kromě archeologie věnoval historii, numismatice a muzeologii. Hellich i Čermák stáli u zrodu muzeí ve svých rodných městech a jejich snahy byly souběžné s prací prof. Píče v Národním muzeu.
Archeologové středních Čech
Kromě těchto velikánů připomínáme výraznou osobnost Václava Krolmuse, který několik let působil ve Mšeně jako kněz. Byl nadšeným a neúnavným průkopníkem na poli rodící se vědy a svou prací se zařadil ke starší generaci otců české archeologie. Letos uplyne 150 let od jeho úmrtí.

Výstava, kterou můžete shlédnout, vznikla z větší části v Kutné Hoře, kde byla představena v trochu odlišné podobě. Nemohla by se však vůbec uskutečnit bez ochotné spolupráce muzejníků z Národního muzea v Praze, Polabského muzea v Poděbradech, Městského muzea a knihovny v Čáslavi a Regionálního muzea v Mělníku. Ze sbírkových fondů těchto muzeí pochází většina vystavených archeologických exponátů, archiválií i literatury.

Archeologové středních ČechArcheologové středních ČechArcheologové středních Čech