VojtěchovPohled na Mšeno od severuVýstava prací žáků ZUŠ na radniciSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.7 z 01.08.2011


Usnesení z veřejného zasedání č. 7
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 01.08.2011

 1. ZM schvaluje darovací smlouvu na přijetí daru p. p. č. 2639 o výměře 777 m2, p. p. č. 2640 o výměře 576 m2 a části p. p. č. 3460 o celkové výměře 745 m2 (1/16) v k. ú. Mšeno od p. Josefa Vorlíčka, trvale bytem Lysá n. Labem.
 1. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej p. p. č. 1196/1 o výměře 19652 m2 v k. ú. Mělnické Vtelno a p. p. č. 116 o výměře 2061 m2 v k. ú. Vysoká Libeň panu Ladislavu Stejskalovi, trvale bytem Mělník, za cenu dohodou ve výši 330000,- Kč. Náklady spojené se smlouvou hradí kupující.
 1. ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/0021/RRSC/2011 mezi městem Mšenem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy. Dodatek se týká posunutí data zahájení realizace projektu „Revitalizace městského jádra ve Mšeně“ z důvodu administrativní náročnosti výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.
 1. ZM schvaluje spolufinancování rekonstrukce některých kanalizačních přípojek, u kterých při stavbě rekonstrukce centra města bylo zjištěno, že jsou v nevyhovujícím stavu, a to tak, že město bude financovat zemní práce a vlastník přípojky (nemovitosti) materiál a instalatérské práce.
 1. ZM schvaluje přijetí dotace ze SZIF ve výši 305.100,00 Kč na projekt „Výstavba obslužného objektu u ZŠ Mšeno“ z celkových předpokládaných nákladů ve výši 406.800,00 Kč. Financování a spoluúčast města bude hrazena z Fondu rozvoje a rezerv.
 1. ZM schvaluje přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na podporu obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů na „terénní zásahový speciál pro Kokořínsko“ ve výši 300.000,00 Kč. Financování a spoluúčast bude hrazena z běžného rozpočtu města.
 1. ZM schvaluje přijetí dotace ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání z Oblasti cestovního ruchu na „Cyklobusy Máchovým krajem – Kokořínsko“ ve výši 73.533,00 Kč. Financování a spoluúčast bude hrazena z běžného rozpočtu města.
 1. ZM schvaluje přijetí dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst z Programu obnovy venkova na „Rekonstrukci veřejného osvětlení v Hradsku, Mšeno“ ve výši 378.850,00 Kč. Financování a spoluúčast města bude hrazena z Fondu rozvoje a rezerv.
 1. ZM schvaluje přijetí dotace ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na Zkvalitnění životního prostředí na akci „Rekonstrukce parku před Základní školou ve Mšeně“ ve výši 1.141.494,00 Kč. Financování a spoluúčast města bude hrazena z Fondu rozvoje a rezerv.
 1. ZM schvaluje přijetí dotace ze SZIF z POV ve výši 157.500,00 Kč na projekt „Studie Revitalizace Mělnické ulice ve Mšeně“ z celkových předpokládaných nákladů 210.000,00 Kč. Financování a spoluúčast bude hrazena z běžného rozpočtu města.
 1. ZM schvaluje „Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj“ za rok 2010.
 1. ZM deklaruje zájem města o umístění bankomatu ČSOB ve Mšeně a souhlasí s jeho umístěním v domě čp. 15 na nám. Míru ve Mšeně (budova pošty), vlastníkem budovy je město Mšeno.