Bezděz (foto: Zd. Bergl)Památník mistra Jana Husa, foto: Petra NejedláVojtěchovNáměstí Míru ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.6 z 27.06.2011


Usnesení z veřejného zasedání č. 6
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 27.06.2011

  1. ZM schvaluje darovací smlouvu na přijetí daru 1/6 pozemku PK č. 2184 v k. ú. Mšeno o výměře 1169 m2 od paní Věry Zabilanské, trvale bytem ve Mšeně.
  1. ZM schvaluje darovací smlouvu na přijetí daru 1/14 pozemku PK č. 93/8 v k. ú. Skramouš o celkové výměře 1309 m2 od paní Hany Vymlátilové, trvale bytem v Mladé Boleslavi.
  1. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej nově vzniklé p. p. č. 83/2 o výměře 167 m2 v k.ú. Olešno, která vznikla rozdělením p. p. č. 83 geometrickým oddělovacím plánem č. 143 - 89/2011 ze dne 29.04.2011, p. Cinklovi za cenu 100,- Kč/m2.
  1. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej st. p. č. 115/2 o výměře 29 m2, části p. p. č. 1090/2 geometrickým oddělovacím plánem č. 731 – 313/2011 ze dne 11.5.2011 nově vzniklé p. p. č. 1090/28 o výměře 20 m2 a části st. p. č. 116 stejným geometrickým oddělovacím plánem nově vzniklé p. p. č. 3498 o výměře 43 m2, všechny v k. ú. Mšeno, p. Jaklovi za cenu 100,- Kč/m2.
  1. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej p. p. č. 1196/1 v k. ú. Mělnické Vtelno a p. p. č. 116 v k. ú. Vysoká Libeň prostřednictvím realitních kanceláří, minimální cena 300.000,-- Kč.
  1. ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 5 a 6 k rozpočtu města na rok 2011.
  1. ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky z FRR města Mšena společnosti Kokořínský SOK s.r.o. ve výši 150.000,-- Kč na zajištění provozu osobní autobusové dopravy.
  1. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů mezi městem a Středočeským krajem na sdružení smluvních stran za účelem společného zadávacího řízení na výběr dodavatele na akci s názvem „II/259 Mšeno, rekonstrukce“, kde investorem je Středočeský kraj a město Mšeno a pověřuje p. starostu uzavřením smlouvy.
  1. ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace.