Sousoší Immaculaty na nám. MíruBezděz (foto: Zd. Bergl)RájNáměstí Míru panoramaticky

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.5 z 23.05.2011


Usnesení z veřejného zasedání č. 5
Zastupitelstva města Mšena
ze dne 23.05.2011

1. ZM schvaluje prodej části p. p. č. 372/3 v k. ú. Mšeno.

2. ZM schvaluje prodej částí p. p. č. 530/1 v k. ú. Sedlec u Mšena.

3. ZM schvaluje kupní smlouvu na koupi části p. p. č. 3441, st. p. č. 406 a st. p. č. 435, geometrickým oddělovacím plánem č. 704-8/2010 ze dne 01.10.2010 nově vzniklé p. p. č. 3441/4 o výměře 6618 m2 v k. ú. Mšeno (st. p. č. 406 a st. p. č. 435 uvedeným geometrickým plánem zanikají) za cenu 635.000,-- Kč. Tato finanční částka bude zaplacena z FRR města Mšena.

4. ZM volí delegátem na valnou hromadu Vodárny Kladno – Mělník, a.s., která se bude konat dne 26.05.2011, Ing. Martina Macha, starostu města.