Obří hlava a žábaSkramoušInteriér kostela sv. MartinaMěstské lázně - koupaliště

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.3 z 26.01.2011


Usnesení
z veřejného zasedání č. 3 Zastupitelstva města Mšena
ze dne 26.01.2011

1. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej p.p.č. 3341/5 o výměře 28 m2 a p.p.č. 3341/30 o výměře 16 m2, obě v k.ú. Mšeno, p. Petru Živnému, Mšeno, za cenu 100,-- Kč/m2. ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy. Náklady se smlouvou spojené hradí kupující.

2. ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej p.p.č. 3341/31 o výměře 44 m2 v k.ú. Mšeno paní Martě Kofmanové, Mšeno, za cenu 100,-- Kč/m2. ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy. Náklady se smlouvou spojené hradí kupující.

3. ZM schvaluje prodej v současnosti zaplocené části p.p.č. 83 v k.ú. Olešno.

4. ZM schvaluje rozpočtovou úpravu č. 13 rozpočtu města na rok 2010 a rozpočtovou úpravu č. 1 rozpočtu města na rok 2011.

5. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů mezi městem a Středočeským krajem na sdružení smluvních stran za účelem společného zadávacího řízení na výběr dodavatele na akci, kde investorem je Středočeský kraj s názvem „II/259 Mšeno, rekonstrukce“ a na akci, kde investorem je město s názvem „Revitalizace městského jádra ve Mšeně“ a pověřuje p. starostu uzavřením smlouvy.

6. ZM bere na vědomí „Protokol o provedení dílčí kontroly hospodaření „Svazku obcí Máchův kraj“ za období leden až květen 2010“.

7. ZM vyhlašuje grantové řízení města na rok 2011 dle platných „Zásad města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím zabývajícím se dobrovolnou činností občanů". Uzávěrku podání stanovuje zastupitelstvo města do konce února 2011.
Zároveň zastupitelstvo města volí tyto členy výběrové komise: Ing. Jiří Fanta, Ing. Jaromír Flígl, Mgr. Hana Nečasová, Milan Koloc, Svatopluk Houserek.

8. ZM se usnáší, že žádost SK Mšeno o finanční příspěvek města (dotaci), bude vzhledem k požadované částce ve výši 100,-- tis. Kč, projednávat po zjištění dalších informací zastupitelstvo města v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.