FaraonSedlecVečerní kašnaSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2019 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.1 z 10.01.2010


Usnesení
z ustavujícího veřejného zasedání
Zastupitelstva města Mšena konaného dne 10.11.2010

Usnesení č. 1:
ZM určuje ověřovateli zápisu Ing. J. Fantu, Ing. J. Flígla, Mgr. H. Nečasovou a J. Martínka.

Usnesení č. 2:
1. Určení počtu členů rady města, určení počtu místostarostů, určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích), určení způsobu volby starosty, místostarosty a rady města.
2. Volba starosty.
3. Volba místostarosty.
4. Volba členů rady města.
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru,
- volba předsedy finančního výboru a členů finančního výboru,
- volba předsedy kontrolního výboru a členů kontrolního výboru.
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích).
7. Diskuse.

Usnesení č. 3:
ZM stanovuje počet členů rady města na pět.

Usnesení č. 4:
ZM schvaluje volit jednoho místostarostu.

Usnesení č. 5:
ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Ostatní funkce budou neuvolněné.

Usnesení č. 6:
ZM schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty a radních postupem uvedeným předsedajícím.

Usnesení č. 7:
ZM volí starostou města Mšena Ing. Martina Macha.

Usnesení č. 8:
ZM volí místostarostou města Mšena Svatopluka Houserka.

Usnesení č. 9
ZM volí členy rady města Mgr. H. Nečasovou, Ing. J. Flígla a M. Koloce.

Usnesení č. 10
ZM zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.

Usnesení č. 11
ZM volí předsedou finančního výboru Jiřího Guttenberga.

Usnesení č. 12
ZM volí členy finančního výboru J. Rašovce, L. Horňákovou, J. Martínka, A. Oupickou.

Usnesení č. 13
ZM volí členy kontrolního výboru J. Švecovou, J. Zabilanského, M. Štráchalovou, V. Nováka a Ing. J. Fantu.

Usnesení č. 14
ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 8.000,-- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

Usnesení č. 15
ZM stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a NV 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva ve výši 300,-- Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

Usnesení č. 16
ZM stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a NV 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, odměnu za výkon funkce člena rady ve výši 1.480,-- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

Usnesení č. 17
ZM stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a NV 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, odměnu za výkon funkce předsedy výboru a komise a člena výboru a komise ve výši 0,-- Kč měsíčně.

Usnesení č. 18
ZM v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce.