SedlecOlešnoMěstská pečeťPohled na Mšeno od severu

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2019 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Volební program SZ 2010-2014


Máme rádi Mšeno

Zdravé, čisté a moderní město

Naši kandidáti budou prosazovat, aby Mšeno bylo čisté, pěkné a zdravé město, město s jasnou vizí rozvoje a přitažlivé pro návštěvníky našeho kraje, stávající i nové obyvatele. Nabízíme kompetenci a pracovitost.

Klíčové úkoly, které nás čekají :

 • postupná celková modernizace a obnova technické infrastruktury města
  • vodovody
  • nové části kanalizace (Sedlec, oblast u nádraží)
  • energetické sítě (uložení do země)
  • veřejné osvětlení
  • místní rozhlas
  • komunikace
 • rekonstrukce veřejných budov s cílem snížení energetické náročnosti a celkové modernizace
  • mateřská škola
  • základní škola
  • umělecká škola
 • zajištění kvalitní zdravotní péče v příjemném prostředí
 • udržení a zvýšení kvality vzdělávání
 • další snižování emisí z vytápění ve městě
 • zavedení dotačního titulu na domovní čistírny odp. vod v lokalitách bez možnosti kanalizace
 • zavedení příspěvku na obnovu objektů v památkové zóně (kompenzační fond)
 • průběžná obnova zeleně - školní park, parčík v Sedlci, koupaliště, aleje v extravilánu, hřbitov
 • opravy v Debři (vodoteč, cesta, Kokořínek ...), nové lavičky
 • postupná obnova bytového fondu v majetku města
 • dokončení rekonstrukce koupaliště - oplocení, mobiliář, zeleň
 • rekonstrukce márnice na hřbitově
 • obnova starých cest v krajině
 • nový územní plán a zahájení pozemkových úprav v dalším katastru města
 • zklidnění dopravy ve městě a v Kokořínském dole
 • příprava nových parcel pro bytovou výstavbu
 • bankomat
 • podpora kultury, sportu a spolků
 • podpora cestovního ruchu.

Naši zastupitelé se řídí etickým kodexem Strany zelených.

 

Plnění minulého programu :

·        snížení emisí ze spalování uhlí – vytvoření dotačního fondu pro podporu přechodu od uhlí k obnovitelným zdrojům pro domácnosti, poradenská činnost v oblasti technologické i ve financování pro občany i firmy - splněno

·        pokračování v projektu “Energeticky soběstačné město Mšeno”, tj. vybudování městské kotelny na biomasu a postupný odklon od spalování uhlí zejména u velkých zdrojů znečištění – radnice, škola, sokolovna, bytovky - centrální vytápění nereálné, u jednotlivých budov projekty běží

·        progresivní hospodaření s odpady (změna vyhlášky o svozu TKO v duchu zákona o odpadech; zintezivnění třídění odpadů a zvýšení výnosů z takto získaných surovin; vybudování sběrného dvora; vybudování městské kompostárny...) - splněno

·        sleva na poplatcích na skládce pro občany Mšena - splněno

·        finance – zvýšení čerpání zdrojů z EU a efektivity hospodaření, dořešení ekonomiky DS - splněno

·        podpora místního školství – investice do vybavení, výměnné pobyty - plněno průběžně

·        podpora spolků a zájmových skupin  – 1% z rozpočtu města (cca 200-300 tis. Kč ročně) - splněno

·        péče o čistotu ve městě – řešení problému psích výkalů a “nedbale” odložených odpadů - zlepšení stavu

·        zapojení do projektu “Zdravá města” – www.nszm.cz - splněno

·        nalezení partnerských měst – otevření se světu, čerpání zkušeností - nesplněno

·        zlepšení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou, zlepšení možnosti dojíždět za prací, více spojů v turistické sezoně a zlepšení stavu místních komunikací - částečně splněno

·        aktivnější zapojení města do regionálních struktur – SOK, o.s. Vyhlídky aj. - splněno

·        informovanost občanů – budeme klást důraz na úplnou a včasnou informovanost občanů a otevřenost městkého úřadu směrem k veřejnosti - plněno průběžně

·        podpora cestovního ruchu v udržitelných mezích pro okolní přírodu, orientace na železnici - splněno

·        podpora kulturních aktivit občanů a spolků - plněno průběžně

·        podpora místních firem – přednostní zadávání menších zakázek (při splnění parametrů) místním firmám. Větší zakázky budeme zásadně zadávat průhledným výběrovým řízením - plněno průběžně

·        dopravní situace – realizace bezpečnostních opatření na silnicích ve městě, zajištění práv a zájmů chodců, represivní opatření proti řidičům ignorujícím předpisy - naprojektováno, připraveno k realizaci

·        podpora volnočasových aktivit mládeže – výstavba víceúčelového hřiště a běžecké dráhy za školou, podpora sportu - plníme, stavba začne na podzim

·        zajištění dodržování vyhlášek a jiných závazných předpisů - zlepšení stavu, trvalý úkol

·        dokončení rekonstrukce koupaliště - částečně splněno

·        modernizace městského rozhlasu a jeho zavedení i do částí města (Sedlec, atd.) - částečně splněno

·         oprava fasády kostela sv. Martina – ve spolupráci s církví pomůžeme nalézt zdroje na financování nákladné opravy - částečně splněno, zatím střecha.

            Kromě plnění tohoto programu jsme se zasadili i o další přínosné akce - namátkou: rozšíření MŠ o jednu třídu, instalace solárních panelů na ohřev teplé vody na DS, koupě budovy ZUŠ, nové veřejné osvětlení v Sedlci a Olešně, nový vodovod v Sedlci, bezdrátový rozhlas v Sedlci a Skramouši, opravu zvoničky a zrestaurování drobných památek ve Mšeně a okolí, revitalizace návsi ve Vojtěchově, inventarizaci používání městkých pozemků ... a dělnou atmosféru v orgánech města.

Martin Mach
starosta