Radnice v ziměOsvětlení nám. MíruOlešnoSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Zápis z jednání komise dne 22.06.2010


K O M I S E    P R O    R E G E N E R A C I    M P Z    M Š E N O

Zápis č. 3/2010 ze zasedání 22.06.2010 v 15:00 na MěÚ Mšeno
______________________________________________________

Přítomni členové: Mgr. Jana Berková, Mgr. Čeněk Hlavatý, Josef Kauler, Jiřina Maksimová, Ing. Martin Mach, Ing. Jitka Trevisan, Ing. arch. Hana Konvalinková

Omluveni: Doc. Petr Konvalinka

Hosté: Ing. arch. Libor Sommer, zájemci z řad zastupitelů: Svatopluk Houserek, Milan Koloc, Mgr. Hana Nečasová, Alena Oupická, Marie Štráchalová, Mgr. Jiřina Trunková

Program:

1. Prezence členů komise, představení hostů, protokol z minulého zasedání
2. Prezentace stavu přípravy dokumentu Plán ochrany MPZ - Ing. arch Libor Sommer, zpracovatel.
3. Připomínkování a diskuze
4. Nadále k vyřízení

1. Prezence členů komise, představení hostů, protokol z minulého zasedání

2. Prezentace stavu přípravy dokumentu Plán ochrany MPZ - Ing. arch. Libor Sommer, zpracovatel.
2a. Úvodem:

- Představuje krátce genezi dokumentu, legislativní rámec a aktulní stav dokumentu.
- Cíl dokumentu: sloužit všem účastnkům v MPZ: majitelům, městskému úřadu, zastupitelstvu při dalšch koncepčních rozhodováních (např. nový ÚP), památkovému Ústavu atd.
- Důležitost participace všech při jeho tvorbě
- Výstup bude úředním dokumentem (vydává MK/kraj)

Stav rozpracovanosti dokumentu:

- Priorita v MPZ Mšeno= charakter přestavby z 19. a 1/3 20. století
- Správný název dokumentu: Plán ochrany MPZ (dle vyhlášky MK z 28.8.2008)
- Aktuální návrh geografického rozdělení území MPZ Mšeno za účelem definice způsobu ochrany =19 souborů
- Části Plánu ochrany (textová a grafická podoba): 1. Výroková část 2. Odůvodnění
- T.č. vypracovány výkresy 3a a 3b. 3c zatím chybí (viz vyhláška).

3. Připomínkování a diskuze
3a. Připomínkování z minulého zasedání Komise MPZ k tématu Plánochrany z 25.05.2010

- Připomnky byly zaslány mailem, nebyly zpracovatelem zapracovány, předány opětovně v tištěné podobě k zapracování

3b. Diskuze

- Zastupitelé tématizují problematiku finančních možností mnoha majitelů nemovitostí v MPZ
- Diskuse problematiky správné míry definování možných materiálů a technologií (neomezit možnosti vývoje)
- Jak pojednat v Plánu ochrany jak naložit s objekty, které nejsou na katastrální mapě (zažádat o dodatečné povolení stavby?), nebo nemají dle Stav. zákona povinnost stavebního povolení/oznámení ?
- Rozpor – některé budovy (hosp. charakteru) nejsou definovány jako významné, ale mnohdy se výrazně projevují v panoramatických pohledech na město, jejichž charakter by měl být také součástí ochrany MPZ
- Definovat (ne) zastavitelnost území pro aktualizaci ÚP
- Jaké jsou možnosti postupu, když majitel nemovitosti nesouhlasí se závazným stanoviskem?

3c. Další postup:

- zpracovatel poskytne aktulní stav v digitální podobě předsedkyni komise MPZ (k rozeslání členům komise) a starostovi (k rozeslání zastupitelům).
- Adresáti po studiu materiálu připomínkují k rukám předsedkyně komise/starosty, dále předání připomínek zpracovateli
- Zapracování připomínek
- polovina srpna 2010 další zasedání komise

4. Kontrola plnění navržených a přijatých opatření / Nadále k vyřízení:

Přště: Rozdat kopii Statutu komise, a kopírovat legislativní podklad

Pro členy komise poskytnout CD s podklady (Program regenerace, Statut komise a aktulní pasporty a projekty) - předáno

Termín příštího zasedání: 17.srpna 2010 15 hod. Sál radnice.

Zapsala: Ing. Jitka Trevisan