RájSkalní kaplička v Boudecké rokliBusta F.PalackéhoVěž kostela sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.24 z 15.12.2009


U s n e s e n í
z veřejného zasedání č. 24
Zastupitelstva města Mšena ze dne 15.12.2009

1. ZM schvaluje koupi p.p.č. 1724 v k.ú. Mšeno o výměře 539 m2 od Ing. Vladimíra Tesaře za cenu 50,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí město. ZM schvaluje úhradu této koupě z FRR.

2. ZM deklaruje zájem o koupi části p.p.č. 812/12 v k.ú. Mšeno o výměře cca 500 m2 za cenu 180,-- Kč/m2 od pana Miroslava Nečase.

3. ZM schvaluje předloženou rozpočtovou úpravu č. 9 rozpočtu na rok 2009.

4. ZM schvaluje předložený rozpočet města na rok 2010 ve výši příjmů a výdajů 26.355.000,-- Kč s tím, že v návrhu rozpočtu jsou v příjmech i výdajích započteny převody mezi běžným účtem a účtem FRR.

5. ZM schvaluje úhradu platby na rekonstrukci střechy na domě čp. 38 ve Mšeně (ve vlastnictví města) ve výši 931.584,-- Kč z FRR.

6. ZM schvaluje podání těchto žádostí k Středočeskému kraji:
a) do Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof SK, spoluúčast města ve výši 10 %
b) do Fondu rozvoje obcí a měst SK, spoluúčast města ve výši 10 %
c) do Fondu životního prostředí a zemědělství SK, spoluúčast města ve výši 10 %
d) do Fondu kultury a obnovy památek SK a spoluúčast ve výši 10 %
e) do Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS SK a spoluúčast ve výši 10 %
f) do Fondu sportu, volného času a primární prevence SK, spoluúčast města ve výši 10 %
g) do Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání SK, spoluúčast ve výši 10 %
h) do Středočeského humanitárního fondu, spoluúčast ve výši 10%.