SkramoušVítejte ve MšeněBusta T.G.M. v parku před školouHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole Historie

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2019 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání ZM č.22 z 24.08.2009


U s n e s e n í
z veřejného zasedání č. 22 Zastupitelstva města Mšena
ze dne 24.08.2009

1. ZM schvaluje prodej p.p.č. 343 o výměře 2 m2 v k.ú. Skramouš.

2. ZM schvaluje prodej části p.p.č. 652 o výměře 957 m2 v k.ú. Olešno.

3. ZM schvaluje prodej p.p.č. 1739/22 o výměře 71 m2 v k.ú. Mšeno manželům Kozlíkovým, Mšeno za cenu 75,-- Kč/m2. Náklady s prodejem platí kupující.

4. ZM schvaluje prodej st.p.č. 877 o výměře 16 m2 v k.ú. Mšeno panu Ladislavu Černému za cenu 100,-- Kč/m2. Náklady spojené s prodejem platí kupující.

5. ZM revokuje usnesení č. 8 z veřejného zasedání č. 16 ze dne 24.9.2008 a zároveň schvaluje koupi p.p.č. 4 v k.ú. Mšeno o výměře 2067 m2 od paní Aleny Gavranové za cenu 180,-- Kč/m2. Koupě bude hrazena z Fondu rozvoje a rezerv.

6. ZM schvaluje koupi p.p.č. 432/4 v k.ú. Mšeno o výměře 2005 m2 od paní Zdeňky Weiserové za cenu 180,-- Kč/m2. Koupě bude hrazena z Fondu rozvoje a rezerv.

7. ZM deklaruje zájem o převod hřbitova na Hradsku z majetku církve na město a pověřuje starostu jednáním v této věci.

8. ZM deklaruje zájem o převod pozemků Českých drah, a.s., ve Mšeně do majetku města a pověřuje starostu jednáním v této věci.

9. ZM zamítá koupi budovy čp. 326 (ZUŠ) ve Mšeně a přilehlých pozemků za cenu 2.500.000,- Kč.

10. ZM souhlasí se zadáním architektonické studie na změnu využití domu čp. 31 na víceúčelový objekt pro potřeby vzdělávání, kultury a cestovního ruchu.

11. ZM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci náměstí Míru a Masarykovy ulice a financováním projekčních prací z Fondu rozvoje a rezerv. ZM souhlasí s darováním všech částí pořízené dokumentace, které souvisí s průtahem silnice č. II/259, Středočeskému kraji.

12. ZM souhlasí se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny a jejím připojením do veřejné sítě v areálu výrobního závodu Modern Roofing Systems, a.s., ve Mšeně.

13. ZM schvaluje poskytnutí daru obci Kunín na obnovu veřejné infrastruktury po povodních ve výši 50 tis. Kč.